SIS

Statenleden

Alle statenleden

Twitter

Meer van Twitter

Nieuwsberichten

 • Logo Statencommissie Bestuur, Maatschappij en Middelen
  17 januari 2022

  De Commissie KNM vergadert woensdag 19 januari om 19.00 uur digitaal over Statenvoorstel Reglement van Orde, Voorkeurslocatie nieuwe huisvesting archeologisch depot en het ROB advies Droomland of niemandsland met behulp van Microsoft Teams.
  Via https://pzh.notubiz.nl/ kunnen belangstellenden de vergadering rechtstreeks en integraal volgen. Ook het inspreekrecht blijft...

 • Logo Commissie Klimaat Natuur en Milieu
  17 januari 2022

  De Commissie KNM vergadert woensdag 19 januari om 14.00 uur digitaal over Rapport Randstedelijke Rekenkamer Bron van bescherming Zuid-Holland, het Stikstofdossier en Brief van GS over leges milieubelastende activiteiten Omgevingswet met behulp van Microsoft Teams.
  Via https://pzh.notubiz.nl/ kunnen belangstellenden de vergadering rechtstreeks en integraal volgen. Ook ...

 • Logo Statencommissie Bereikbaarheid en Energie
  10 januari 2022

  De Commissie Bereikbaarheid en Energie vergadert woensdag 12 januari om 19.00 uur digitaal over het maatregelenpakket Beter Bereikbaar Gouwe fase 2 en over de startnotitie omgevingsbeleid module energietransitie en notitie reikwijdte en detailniveau.
  Via https://pzh.notubiz.nl/ kunnen belangstellenden de vergadering rechtstreeks en integraal volgen. Ook het inspreekre...

 • Logo Statencommissie Ruimte, Wonen en Economie
  10 januari 2022

  De Commissie RWE vergadert woensdag 12 januari om 14.00 uur digitaal over Startnotitie Herziening Omgevingsbeleid module Ruimte en Wonen met behulp van Microsoft Teams.
  Via https://pzh.notubiz.nl/ kunnen belangstellenden de vergadering rechtstreeks en integraal volgen. Ook het inspreekrecht blijft bestaan.

Zoeken