SIS

Statenleden

Alle statenleden

Twitter

Meer van Twitter

Nieuwsberichten

 • Logo Provinciale Staten vergadering
  18 juni 2021

  Provinciale Staten vergaderden op 16 juni jl. voor het eerst sinds juni 2020 weer fysiek. Het was direct een marathonvergadering. Op de agenda stonden de Regionale Energiestrategieën 1.0, een voorstel voor het reserveren van middelen voor de aanleg van de warmteleiding WarmtelinQ+, de jaarstukken 2020, het Omgevingsbeleid en een aangepast handelingskader voor realisat...

 • Logo Statencommissie Bereikbaarheid en Energie
  09 juni 2021

  De commissie Bereikbaarheid en Energie vergadert op 9 juni over de ontwikkeling en de realisatie van de warmteleiding WarmtelinQ+ (WLQ+). De WLQ+ vormt samen met de WarmtelinQ (WLQ) de ruggengraat van het toekomstige Warmtetransportnet Zuid-Holland.
  De vergadering vangt aan om 19.00 uur. In verband met de waarborging van de RIVM richtlijnen is de vergadering niet fys...

 • Logo Integrale Commissie
  03 juni 2021

  De Integrale Commissie vergadert woensdag 9 juni om 10.00 uur over de Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid voorjaar 2021 met behulp van Microsoft Teams. Via https://pzh.notubiz.nl/ kunnen belangstellenden de vergadering rechtstreeks en integraal volgen. Ook het inspreekrecht blijft bestaan.

 • Logo Statencommissie Bestuur, Maatschappij en Middelen
  31 mei 2021

  De commissie BMM vergadert woensdag 2 juni om 19.00 uur over Jaarstukken 2020, Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen, Statenvoorstellen tot vaststelling zienswijzen op de ontwerpbegrotingen van provinciale, publieke verbonden partijen en Kaderbrief IPO met behulp van Microsoft Teams. Via https://pzh.notubiz.nl/ kunnen belangstellenden de vergadering rechtstreeks en integraa...

Zoeken