SIS

Statenleden

Alle statenleden

Twitter

Meer van Twitter

Nieuwsberichten

 • Logo Statencommissie Bestuur, Maatschappij en Middelen
  13 september 2021

  De commissie BMM vergadert woensdag 15 september om 19.00 uur over Interbestuurlijk Toezicht, Begroting IPO 2022 en Jaarplan en Begroting BIJ12 2022, Rapportage Archiefinspectie en Erfgoed Monitor. De vergadering vindt plaats in de Statenzaal en is in verband met Corona maatregelen beperkt toegankelijk. Insprekers zijn welkom om in te komen spreken en kunnen zich uiterli...

 • Logo Commissie Klimaat Natuur en Milieu
  13 september 2021

  De commissie KNM vergadert woensdag 15 september om 14.00 uur over de toekomst van The Cranberry Company in de Kimpenerwaard, het incident van de BP raffinaderij Rotterdam en de Voortgangsrapportage luchtkwaliteit 2021. De vergadering vindt plaats in de Statenzaal en is in verband met Corona maatregelen beperkt toegankelijk. Insprekers zijn welkom om in te komen spreken en...

 • Logo Statencommissie Bereikbaarheid en Energie
  07 september 2021

  De commissie Bereikbaarheid en Energie vergadert op 8 september. Op de agenda staan het uitvoeringsbesluit voor de nieuwe bedieningscentrale in Delft, het nationaal toekomstbeeld fiets en luchtvaart. De voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur. On verband met corona maatregelen is de vergaderzaal helaas niet toegankelijk voor pers en toehoorders. Geïnteresseerden ...

 • Logo Statencommissie Ruimte, Wonen en Economie
  02 september 2021

  De commissie RWE vergadert woensdag 8 september om 14.00 uur over Permanente bewoning recreatiewoningen en de Woonbarometer 2020, regionale woningbouwprogramma's 2020 en actualisatie 2021. De vergadering vindt plaats in de Statenzaal en is in verband met Corona maatregelen beperkt toegankelijk. Insprekers zijn welkom om in te komen spreken en kunnen zich uiterlijk 7 se...

Zoeken