SIS

Twitter

Meer van Twitter

Nieuwsberichten

 • Logo Provinciale Staten vergadering
  06 juli 2020

  Na een aantal maanden digitaal te hebben vergaderd, kwamen Provinciale Staten op woensdag 1 juli jl. weer fysiek bijeen. De vergadering vond plaats op een heel bijzondere locatie: de Ridderzaal op het Binnenhof. Op het provinciehuis kunnen de Staten met inachtneming van de coronamaatregelen niet voltallig bijeen zijn. In de Ridderzaal kan dat wel. Met een beroep op histori...

 • Logo Provinciale Staten vergadering
  01 juli 2020

  Provinciale Staten vergaderen op 1 juli over onder meer de Voorjaarsnota, Kadernota en het Kaderbesluit Bereikbaarheid 2021.
  In verband met de coronamaatregelen vindt deze Statenvergadering niet op het provinciehuis plaats maar in de Ridderzaal (de tijdelijke vergaderzaal van de Eerste Kamer) Binnenhof 11 in Den Haag.
  De voorzitter, Commissaris van de Koning Jaa...

 • Logo Statencommissie Bereikbaarheid en Energie
  23 juni 2020

  Op 24 juni staat de bespreking van de Duinpolderweg op de agenda van de commissie Bereikbaarheid en Energie. Het onderwerp stond eerder geagendeerd voor de commissievergadering van 10 juni, maar is vanwege het uitlopen van de vergadering verschoven naar 24 juni.

  De commissievergadering start om 10.00 uur. Geïnteresseerden kunnen de vergadering volgen via de...

 • Logo Statencommissie Bereikbaarheid en Energie
  08 juni 2020

  Op 10 juni spreekt de commissie Bereikbaarheid en energie over de luchtvaartnota, de voorjaars- en kadernota, het onderzoek naar de hefbrug Boskoop en de Duinpolderweg. De voorzitter open de vergadering om 19.00 uur. U kunt de vergadering volgen op De vergadering is te volgen op: https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/upcoming.

Zoeken