SIS

Twitter

Meer van Twitter

Nieuwsberichten

 • Logo Statencommissie Bereikbaarheid en Energie
  24 november 2020

  De commissie Bereikbaarheid en Energie spreekt op 25 november over Windpark Spui en over de keuzeopties voor een betere bereikbaarheid van de regio Gouwe en de stand van zaken van de N207 Noord. In verband met de corona maatregelen vergadert de commissie digitaal. De voorzitter, de heer Van Hemert, opent de vergadering om 19.00 uur. Belangstellenden kunnen de vergadering v...

 • Logo Statencommissie Ruimte, Wonen en Economie
  23 november 2020

  De commissie RWE vergadert woensdag 25 november om 14.00 uur over Nationaal Groeifonds in relatie tot de regionale Groeiagenda, Dak- en thuisloosheid en het Behandelvoorstel motie 945 “Versnellen Versnelling Woningbouw” met behulp van Microsoft Teams.
  Via https://pzh.notubiz.nl/ kunnen belangstellenden de vergadering rechtstreeks en integraal volgen. Ook h...

 • Logo Integrale Commissie
  23 november 2020

  De integrale commissie vergadert woensdag 25 november om 10.00 uur digitaal over het ontwerp Omgevingsbeleid 2020 met behulp van Microsoft Teams.
  Via https://pzh.notubiz.nl/ kunnen belangstellenden de vergadering rechtstreeks en integraal volgen. Ook het inspreekrecht blijft bestaan.

 • Logo Provinciale Staten vergadering
  12 november 2020

  Op 11 november bespraken Provinciale Staten de Begroting 2021, inclusief de programma’s Zuid-Hollandse Infrastructuur 2021-2039, Zuid-Hollands Groen 2021-2035 en Zuid-Hollandse Economie 2021-2025. In verband met de corona richtlijnen vergaderden de Statenleden digitaal

Zoeken