SIS

Twitter

Meer van Twitter

Nieuwsberichten

 • Logo Provinciale Staten vergadering
  14 oktober 2021

  Op 13 oktober vergaderden Provinciale Staten onder meer over het Provinciaal inpassingsplan (PIP)Warmtetransportleiding Vlaardingen–Den Haag en Initiatief Statenvoorstel Aanpassing reglementen Zuid-Hollandse Waterschappen. Beide voorstellen werden aangenomen.

 • Logo Provinciale Staten vergadering
  12 oktober 2021

  Op 13 oktober vergaderen Provinciale Staten over het Provinciaal inpassingsplan Warmtetransportleiding Vlaardingen–Den Haag en Initiatief Statenvoorstel Aanpassing reglementen Zuid-Hollandse Waterschappen. Commissaris van de Koning Jaap Smit opent de vergadering om 10.00 uur. Geïnteresseerden kunnen de vergadering volgen via de webcast: https://staten.zuid-holla...

 • Logo Statencommissie Bestuur, Maatschappij en Middelen
  30 september 2021

  De commissie BMM vergadert woensdag 6 oktober om 19.00 uur over dekking van 2 miljoen euro voor restauratie van rijksmonumenten, het Initiatief Statenvoorstel van Statenlid Van der Hoeven Aanpassing reglementen Zuid-Hollandse Waterschappen en analyse jaarrekeningen 2020 van de private verbonden partijen. De vergadering vindt plaats in de Statenzaal en is in verband met Cor...

 • Logo Commissie Klimaat Natuur en Milieu
  30 september 2021

  De commissie KNM vergadert woensdag 6 oktober om 14.00 uur over Statenvoorstel Provinciale milieuverordening Zuid-Holland 2021, Afschieten damherten Hoeksche Waard en faunabeheerplan ganzen en Behoud Meijegraslanden en Buurtcomité Stichtse Meije - Inrichting Meijegraslanden. De vergadering vindt plaats in de Statenzaal en is in verband met Corona maatregelen beperkt...

Zoeken