SIS

Twitter

Meer van Twitter

Nieuwsberichten

 • wet natuurbescherming
  Nieuwe wet natuurbescherming 26 oktober 2016

  Leden van de commissie Duurzame Ontwikkeling spraken op 26 oktober met de Zuid-Hollandse natuur- en landschapsorganisaties. Het onderwerp van gesprek was de kansen die de nieuwe wet natuurbescherming de provincie biedt en de punten die volgens de organisaties bij de provinciale invulling nog aangescherpt zouden moeten worden.

 • woonvisie
  Regionale woonvisies en de begroting 25 oktober 2016

  De commissie Ruimte en Leefomgeving vergadert woensdag 26 oktober van 19.00 tot 22.00 uur. Op de agenda staat onder meer de begroting 2017 en de regionale woonvisies.

 • DAV klein
  Statencommissie Verkeer en Milieu vergadert 26 oktober 25 oktober 2016

  De commissie vergadert woensdag 26 oktober van 14.00 tot 18.00 uur. Op de agenda staat onder meer de beleidskader openbaar vervoer concessie Drechtsteden/ Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (DAV) het MIRT onderzoek bereikbaarheid Rotterdam - Den Haag en de begroting 2017

 • Dalton
  Duinpolderweg en de energieagenda in Provinciale Staten

  In de Statenvergadering van woensdag 12 oktober werd besloten dat de zeven varianten onderzocht gaan worden voor de Milieu Effect Rapportage (MER) Duinpolderweg. Ook de energieagenda en investeringsstrategie Energie-innovatiefonds zijn aangenomen.

Zoeken