SIS

Twitter

Meer van Twitter

Nieuwsberichten

 • duinpolderweg SIS
  Hoorzitting Duinpolderweg 12 juli 2018

  Op vrijdag 7 september 2018 organiseren Provinciale Staten van Noord- en Zuid-Holland een hoorzitting over het definitieve Voorkeursalternatief Duinpolderweg. De hoorzitting vindt plaats in de Statenzaal van het provinciehuis Zuid Holland. De zitting is openbaar, geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om de hoorzitting als toehoorder bij te wonen.

 • logo pzh
  Vragen deelnemers Verantwoordingsdag door Gedeputeerde Staten beantwoord 05 juli 2018

  Op 23 mei 2018 kwamen rond de 70 inwoners uit Zuid-Holland naar het provinciehuis om te onderzoeken of de provincie de doelen die ze heeft gesteld, in 2017 heeft gehaald. Ze formuleerden verschillende vragen die Provinciale Staten vervolgens in de vorm van schriftelijke vragen hebben gesteld aan Gedeputeerde Staten. Lees verder voor de beantwoording door Gedeputeerde Stat...

 • logo pzh
  Voorjaarsnota, Kadernota, Kaderbesluiten Infrastructuur en Ruiterpadenplan aangenomen 28 juni 2018

  Elk jaar voor de zomer stellen Provinciale Staten de Voorjaarsnota en de Kadernota vast. De Voorjaarsnota bevat de (financiële) bijsturing op het lopende begrotingsjaar (2018). De Kadernota geeft de belangrijkste ontwikkelingen weer voor de komende vier jaar en een lange termijn doorkijk. Daarnaast besloten Provinciale Staten ook over het Ruiterpadenplan 2018, het Kad...

 • logo pzh
  Provinciale Staten vergaderen over Voorjaarsnota, Kadernota, Kaderbesluiten Infrastructuur en Groen en Ruiterpadenplan 21 juni 2018

  Op woensdag 27 juni 2018 vergaderen Provinciale Staten. Op de agenda staan de Voorjaarsnota, de Kadernota, de Kaderbesluiten Infrastructuur en Groen en het Ruiterpadenplan. De voorzitter, Commissaris van de Koning Jaap Smit opent de vergadering om 10.00 uur. U kunt de vergadering volgen via de webcast.

Zoeken