Proclaimer

Administrator

De provincie Zuid-Holland doet er alles aan om haar website actueel en juist te houden. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is. Mocht u onverhoopt onvolledigheden en/of fouten constateren, dan stellen wij het op prijs wanneer u deze meldt via het contactformulier. U kunt ook een e-mail sturen naar zuidholland@pzh.nl. Binnen twee werkdagen krijgt u van ons een reactie hoe wij omgaan met uw melding.

Al uw informatie behandelen wij vertrouwelijk. Persoons- en adresgegevens gebruiken wij uitsluitend voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. U mag teksten zonder kosten overnemen, maar niet veranderen. Bronvermelding is verplicht. Indien aangegeven, geldt dit ook voor de foto’s.

Gerelateerde internetsites

Deze website kan links bevatten naar andere internetsites, die niet worden beheerd door of onder de zeggenschap staan van de provincie Zuid-Holland. Deze links zijn enkel opgenomen in het kader van dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door de provincie Zuid-Holland. De provincie Zuid-Holland is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud, dan wel specifieke gegevens of informatie, van internetsites die een link hebben opgenomen naar deze internetsite of waarvan een link op deze internetsite is opgenomen.

Privacy

Om de privacy van burgers te beschermen is de Wet persoonsgegevens (Wbp) van toepassing. Persoonsgegevens die verwerkt worden via websites, vallen eveneens onder de Wbp.
Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u herleidbaar bent tot een 'geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon'. Persoonsgegevens zijn bij voorbeeld de naam en het adres maar ook e-mailadressen of een sofinummer.

De provincie Zuid-Holland gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten en ook niet langer dan voor dat doel strikt noodzakelijk is. Als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor een bepaalde publicatie, dan gebruiken wij deze gegevens niet om ook ongevraagd informatie toe te zenden.

Uitgelicht

Zoeken