Contact

Administrator

Voor het leggen van contact met Statenleden en het inwinnen van informatie over de vergaderingen, kunt u contact opnemen met de Statengriffie. Post voor Provinciale Staten kunt u sturen aan de Statengriffie:

  • Adres: Provincie Zuid-Holland, Statengriffie, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag
  • Telefoon: 070 441 81 49
  • e-mail: statengriffie@pzh.nl

Uitgelicht

Zoeken