Fractievoorzittersoverleg 10 oktober 2018 (vervallen) - woensdag 10 oktober 2018

Orgaan:
Fractievoorzittersoverleg
Locatie:
Venenzaal
Datum:
woensdag 10 oktober 2018
Aanvang:
17:00 uur
Contactpersoon:
F. Kas
Telefoon:
070-4418188
E-mail:
f.kas@pzh.nl
Terug
1.

Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

2.

Verslag en actielijst(Agendapunt ingeklapt)

3.

Bespreekpunten(Agendapunt ingeklapt)

4.

Rondvraag(Agendapunt ingeklapt)

5.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken