Najaarsnota 2018 en Subsidieplafonds 2018

<text-pre>
<p>Aan Provinciale Staten wordt gevraagd na de beraadslagingen besluiten te nemen over de voorstellen van Gedeputeerde Staten om:<br />1. De <font>Najaarsnota 2018 vast te stellen;<br />
<font>2. De volgende begrotingssubsidies 2018 vast te stellen:<br />    2a <font>De begrotingssubsidie 2018 voor Faunabeheereenheid Zuid-Holland voor een bedrag van € 440.000;<br />    2b <font>
<font>
<font>
<font>De begrotingssubsidie 2018 voor Natuurmonumenten voor een bedrag van € 270.000;<br />    2c <font>De begrotingssubsidie 2018 voor Innovation Quarter voor een bedrag van € 2.752.250;<br />
<font>
<font>3. De volgende aanpassingen van subsidieregelingen vast te stellen:<br />    3a <font>Het subsidieplafond voor 1.6.75 subsidieregelinggebiedsprogramma’s Groen vast te stellen op € 1.195.000;<br />    3b <font>Het subsidieplafond voor het Maatregelenpakket van 1.6.83 subsidieregeling Gebiedsgericht werken Zuid-Holland vast te<br />         stellen op € 6.342.000;<br />    3c <font>Het subsidieplafond voor de Uitvoeringsregeling Plattelands Ontwikkelings Programma 2014-2020 Zuid-Holland (POP3)<br />         vast stellen op € 20.900.000.<br />4. <font>
<font>
<font>
<font>Te bepalen dat de subsidiewijzigingen worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad.<span> <br />
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<span>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<span>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>5. Het subsidieplafond voor een aanvullende tweede tranche in 2018 voor de Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017 met een bedrag van € 400.000,00 vast te stellen. De dekking hiervoor vindt plaats vanuit de reserve UHB. <br />6. <font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<span>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<span>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<span>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>Een bijdrage beschikbaar te stellen van maximaal € 300.000 ten laste van het Alertheidsbudget voor de kosten van de ontwikkeling van een internationaal toonaangevend hippisch kennis- en innovatiecentrum en deze middelen via een incidentele subsidie beschikbaar te stellen aan de Stichting Equestrum, tot een maximum van 50% de kosten. <font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<span>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>De desbetreffende onttrekking aan het Alertheidsbudget voor deze ontwikkeling te verwerken in de najaarsnota 2018 en de meerjarenbegroting 2019-2022, de jaarschijven 2019 en 2020.<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<font>
<span>
<br />
</span>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</span>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</span>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</span>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</span>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</span>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</span>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</span>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</font>
</p>
<font />
</text-pre>

Uitgelicht

Zoeken