Agenda Provinciale Staten 6 november 2019 - woensdag 06 november 2019

Orgaan:
Provinciale Staten
Locatie:
Statenzaal
Datum:
woensdag 06 november 2019
Aanvang:
10:00 uur
Contactpersoon:
Statengriffie
Telefoon:
070-4418149
E-mail:
statengriffie@pzh.nl
Terug

Direct naar

1.

Regeling van werkzaamheden(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Oproep en vergaderuren(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Oproep Statenleden Statenvergadering 6 november 2019
  2. spreektijdentabel
 2. Verzoek tot het uitschrijven van een extra vergadering(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Verzoek van de fracties van Forum voor Democratie en D66 tot het uitschrijven extra vergadering PAS problematiek
2.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Programma Aanpak Stikstof (PAS)(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Brief van Gedeputeerde Baljeu over Rapport Adviescollege Stikstofproblematiek
  2. Vaststellen Beleidsregel intern en extern salderen in verband met de huidige stikstofproblematiek_GS-brief
  3. Vaststellen Beleidsregel intern en extern salderen in verband met de huidige stikstofproblematiek_Bijlage 1
  4. Vaststellen Beleidsregel intern en extern salderen in verband met de huidige stikstofproblematiek_Bijlage 2
  5. Brief van Gedeputeerde Baljeu Verklaring Rijk en provincies inzake Stikstofaanpak
  6. Brief van GS over Stand van zaken stikstofdossier en beleidsregel nav actuele ontwikkelingen
  7. Bijlage 1
  8. Bijlage 2
  9. Afschrift brief van LTO-Noord Beleidsregels stikstof
  10. Dierenbescheming over stikstof en dierenwelzijn in de provincie
  11. Cumela Twee snelle maatregelen voor oplossing Stikstofproblematiek
  12. Mailbericht van HAJK Zwaai de jonge boeren niet uit
  13. Hoekselijn en stikstof
  14. Brief van Gedeputeerde Baljeu Brief minister Schouten aan Tweede Kamer op 1 november 2019 inzake stand van zaken stikstofproblematiek
3.

Hamerstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Bekrachtiging geheimhouding(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoorstel Bekrachtiging geheimhouding (7216)
 2. Bekrachtiging geheimhouding(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoorstel Warmtebedrijf Holding BV Bekrachtiging geheimhouding brief inzake keuze scenario's (7226)
 3. Bekrachtiging geheimhouding(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoorstel Warmtebedrijf Holding BV Bekrachtigen geheimhouding (7227)
4.

Verslag vorige vergadering(en)(Agendapunt ingeklapt)

5.

Ingekomen stukken(Agendapunt ingeklapt)

Inspreekrecht

De mogelijkheid bestaat om aan het begin van de vergadering in te spreken met betrekking tot de onderwerpen die als bespreekstuk op de agenda vermeld staan. Een verzoek om te mogen inspreken dient tenminste 48 uur voor de vergadering schriftelijk bij de voorzitter zijn ingediend onder vermelding van het onderwerp. Het verzoek moet worden geadresseerd aan:

De voorzitter van Provinciale Staten
van Zuid-Holland
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW DEN HAAG
statengriffie@pzh.nl

Uitgelicht

Zoeken