VERDAAGD Provinciale Staten 16 oktober 2019 - woensdag 16 oktober 2019

Orgaan:
Provinciale Staten
Locatie:
Statenzaal
Datum:
woensdag 16 oktober 2019
Aanvang:
10:00 uur
Contactpersoon:
Statengriffie
Telefoon:
070-4418149
E-mail:
statengriffie@pzh.nl
Terug
1.

Regeling van werkzaamheden(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Oproep en vergaderuren(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Oproep Statenleden Statenvergadering 16 oktober 2019
 2. Adviezen van Statencommissies(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Adviezen voor PS
 3. Verzoek toevoegen agendapunt PAS-problematiek(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Verzoek van mw Wilkeshuis (D66) om agendapunt PAS problematiek toe te voegen
 4. Mondelinge vragen over Decathlon(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Verzoek van dhr Lutmers (FvD) tot het stellen van mondelinge vragen over Decathlon
 5. Mondelinge vragen over provinciale bruggen(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Verzoek van mw Nelisse (VVD) tot het stellen van mondelinge vragen over provinciale bruggen
2.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Najaarsnota 2019(Agendapunt ingeklapt)

  Na de beraadslagingen wordt Provinciale Staten gevraagd een besluit te nemen over de voorstellen van Gedeputeerde Staten om:

  1. Vast te stellen de NJN 2019;

  2. Vast te stellen met betrekking tot 15 begrotingssubsidies 2019;

  3. Vast te stellen de aanpassingen van het subsidieplafond van de Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016.

  Stukken
  1. Gewijzigd Statenvoorstel Najaarsnota 2019 (7215)
  2. Brief van Gedeputeerde Baljeu Gewijzigd Statenvoorstel Najaarsnota 2019
  3. Brief van Gedeputeerde Baljeu Erratum en technische vragen Najaarsnota 2019
  4. Najaarsnota 2019
3.

Hamerstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Bekrachtiging geheimhouding(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoorstel Bekrachtiging geheimhouding (7216)
 2. Benoemen eerste en tweede Statenvoorzitter(Agendapunt ingeklapt)

4.

Verslag vorige vergadering(en)(Agendapunt ingeklapt)

5.

Ingekomen stukken(Agendapunt ingeklapt)

Inspreekrecht

De mogelijkheid bestaat om aan het begin van de vergadering in te spreken met betrekking tot de onderwerpen die als bespreekstuk op de agenda vermeld staan. Een verzoek om te mogen inspreken dient tenminste 48 uur voor de vergadering schriftelijk bij de voorzitter zijn ingediend onder vermelding van het onderwerp. Het verzoek moet worden geadresseerd aan:

De voorzitter van Provinciale Staten
van Zuid-Holland
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW DEN HAAG
statengriffie@pzh.nl

Uitgelicht

Zoeken