Provinciale Staten 4 maart 2020 - woensdag 04 maart 2020

Orgaan:
Provinciale Staten
Locatie:
Statenzaal
Datum:
woensdag 04 maart 2020
Aanvang:
10:00 uur
Contactpersoon:
Statengriffie
Telefoon:
070-4418149
E-mail:
statengriffie@pzh.nl
Terug

Direct naar

1.

Regeling van werkzaamheden(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Oproep en spreektijdentabel(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Oproep
  2. gewijzigde spreektijdentabel
 2. Adviezen van de Statencommissies(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. adviezen voor PS
2.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Stagnatie woningbouw projectlocatie Valkenburg(Agendapunt ingeklapt)

  Aangezien meerdere fracties hebben aangekondigd een motie te willen indienen, adviseert de

  commissie Ruimte, Wonen en Economie het onderwerp als bespreekpunt te agenderen voor de PS vergadering van 4 maart.


  Stukken
  1. Brief van Gedeputeerde Koning Stand van zaken projectlocatie Valkenburg
3.

Hamerstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Bekrachtiging geheimhouding Valkenburg(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoorstel Bekrachtiging Geheimhouding Bevindingen, conclusies en advies mediation projectlocatie Valkenburg (7252)
  2. Statenvoorstel geheimhouding bestuurlijke inspraak Voortgang locatie Valkenburg (7258)
 2. Bekrachtiging geheimhouding warmtedossier(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoorstel Bekrachtiging geheimhouding Voortgangsrapportage Warmtedossier februari 2020 (7251)
 3. Rapport Randstedelijke Rekenkamer Bouwen aan regie(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoorstel van de Statencommissie Ruimte, Wonen en Economie over rapport Randstedelijke Rekenkamer Bouwen aan regie (7250)
 4. Beschrijvend document Europese aanbesteding volgens de openbare procedure tbv accountancydiensten(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoorstel Adviescommissie Aanbesteding Accountancydiensten inzake vaststellen Aanbestedingsleidraad Europese openbare aanbesteding Accountantsdiensten (7257)
  2. Aanbestedingsleidraad Accountantsdiensten Provincie Zuid-Holland
  3. Bijlage 5 bij Aanbestedingsleidraad Programma van Eisen
  4. Bijlage 9 bij Aanbestedingsleidraad Conceptovereenkomst
 5. Verlenen incidentele subsidie Parochie HH Petrus en Paulus te Leiden(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoorstel verlening incidentele subsidie Babyhuis en besteding 3 miljoen incidenteel budget voor restauratie en herbestemming rijksmonumenten (7255)
  2. Bijlage 1
  3. Bijlage 2
  4. Bijlage 3
 6. Gewijzigd vergaderschema(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoorstel vaststelling gewijzigd vergaderschema 2020 (7254)
 7. Wijziging Reglement van Orde ivm fractievertegenwoordigers(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoorstel wijziging Reglement van Orde ivm fractievertegenwoordigers (7256)
 8. Aangenomen en afgehandelde moties(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoorstel aangenomen en afgehandelde moties van Provinciale Staten (7253)
4.

Verslag vorige vergadering(en)(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Notulen van de Statenvergadering 5 februari 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Notulen Statenvergadering 5 februari 2020
5.

Ingekomen stukken(Agendapunt ingeklapt)

Inspreekrecht

De mogelijkheid bestaat om aan het begin van de vergadering in te spreken met betrekking tot de onderwerpen die als bespreekstuk op de agenda vermeld staan. Een verzoek om te mogen inspreken dient tenminste 48 uur voor de vergadering schriftelijk bij de voorzitter zijn ingediend onder vermelding van het onderwerp. Het verzoek moet worden geadresseerd aan:

De voorzitter van Provinciale Staten
van Zuid-Holland
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW DEN HAAG
statengriffie@pzh.nl

Uitgelicht

Zoeken