Verkiezingen leden Eerste Kamer - dinsdag 26 mei 2015

Orgaan:
Provinciale Staten
Locatie:
Statenzaal
Datum:
dinsdag 26 mei 2015
Aanvang:
15:00 uur
Contactpersoon:
F.R. Kramer
Telefoon:
T 070 441 60 83
E-mail:
fr.kramer@pzh.nl
Terug

Direct naar

1.

Regeling van werkzaamheden(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

  1. Stukken
    1. Oproep ps-leden voor Eerste Kamer verkiezing.pdf
2.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Stemming verkiezing leden Eerste Kamer der Staten-Generaal

3.

Hamerstukken(Agendapunt ingeklapt)

geen

4.

Verslag vorige vergadering(en)(Agendapunt ingeklapt)

geen

5.

Ingekomen stukken(Agendapunt ingeklapt)

geen

De voorzitter van Provinciale Staten
van Zuid-Holland
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW DEN HAAG
statengriffie@pzh.nl

Uitgelicht

Zoeken