BE 8 juli 2020 - woensdag 08 juli 2020

Orgaan:
Bereikbaarheid en Energie
Locatie:
Statenzaal
Datum:
woensdag 08 juli 2020
Aanvang:
19:00 uur
Contactpersoon:
C.J. de Vries
Telefoon:
070 441 6494
E-mail:
cj.de.vries@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

 2. Lijst ingekomen stukken Warmtedossier(Agendapunt ingeklapt)

  Ingekomen stukken 

  1 Rapport Rekenkamer Leiding onder druk
  Geheime bijlagen vindt u in het geheime deel van de agenda (NotuBiz), openbare treft u hieronder aan. 
  Voorstel: bespreken in aansluitende overlegvergadering (5A)

  2. Statenvoorstel ter afdoening van de aanbevelingen van het rapport Rekenkamer inzake warmtedossier
  Voorstel: bespreken in aansluitende overlegvergadering (5A)

  3. 5-minuten versie van het rapport Leiding onder druk
  Voorstel: desgewenst te betrekken bij de bespreking van het rapport in de aansluitende overlegvergadering (5A)

  4. Lid GSbrief Gedeputeerde mevrouw Baljeu inzake rapport Rekenkamer en tijdlijn
  Voorstel: bespreken in aansluitende overlegvergadering (5A)

  Stukken
  1. Eindrapport Leiding onder druk_pdf
  2. Statenvoorstel van commissie Bereikbaarheid en Energie (Warmtedossier) Onderzoek Warmtebedrijf _pdf
  3. 5-minutenversie Leiding onder druk_pdf
  4. 2020-07-03 Lid-GS brief van gedeputeerde Baljeu - Rapport Randstedelijke Rekenkamer 'Leiding onder druk'; openbaarmaking tijdlijn_pdf
 3. Spreekrecht(Agendapunt ingeklapt)

  Inspreken is op grond van het reglement van orde niet mogelijk, aangezien de commissie voornemens is achter gesloten deuren te vergaderen over deze onderwerpen (art. 79 lid 2 sub e).

2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)

 1. opening

 2. vaststellen agenda

3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

In het geheime deel van de agenda (NotuBiz) treft u aan het verslag van 24 juni 2020 (openbaar en geheim deel).
Voorstel: vaststellen

4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Het geheime deel van de besluitenlijst van 24 juni 2020 vindt u in het besloten deel van de agenda (NotuBiz).

Voorstel: vaststellen openbare en geheime besluitenlijst van de commissie BE-W van 24 juni 2020.

Sub-agendapunten

 1. Concept besluitenlijst BE-W 24 juni 2020 OPENBAAR(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Conceptbesluitenlijst_procedure- en overlegvergadering_BE-W 24 juni 2020_pdf
5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Rapport Rekenkamer inzake Warmtedossier(Agendapunt ingeklapt)

  In de commissie BE-W van 24 juni 2020 is dit rapport door de Rekenkamer gepresenteerd. Deze presentatie treft u aan in het besloten deel van de agenda. De commissie heeft besloten om het rapport in een volgende commissie te willen bespreken. Het openbare rapport treft u hieronder aan, het rapport waarin de geheime passages niet zijn zwart gemaakt treft u aan in het besloten/geheime deel van de agenda.
  Doel van agendering is een opiniërende bespreking van de conclusies en aanbevelingen van het rapport.
  Een statenvoorstel ter afdoening van de aanbevelingen is bijgevoegd en daarover kan worden besloten in de PS vergadering van 23 september 2020.

  Stukken
  1. Eindrapport Leiding onder druk_pdf
  2. Statenvoorstel van commissie Bereikbaarheid en Energie (Warmtedossier) Onderzoek Warmtebedrijf _2_pdf
  3. 5-minutenversie Leiding onder druk_pdf
  4. 2020-07-03 Lid-GS brief van gedeputeerde Baljeu - Rapport Randstedelijke Rekenkamer 'Leiding onder druk'; openbaarmaking tijdlijn_pdf
 2. Stand van zaken Warmtelevering Leiden / scenariokeuze(Agendapunt ingeklapt)

  Toelichting door en/of namens Gedeputeerde mevrouw Baljeu.
  Doel van agendering is de commissie op de hoogte brengen van de laatste stand van zaken. 

6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken