Planning

<text-pre>
<p>
<strong>1) Agenderingsverzoeken</strong>
<br />Bij dit agendapunt kunnen commissieleden en/of fracties onderwerpen gemotiveerd aanleveren<br />bij de commissiegriffier. Het verzoek wordt geagendeerd voor de procedurevergadering, waarna<br />de commissie beslist of een inhoudelijke bespreking plaatsvindt of dat de inzet van een ander<br />instrument meer voor de hand ligt. De commissie kan urgente onderwerpen uiteraard nog toevoegen<br />aan de agenda van de aansluitende overlegvergadering.</p>
<p>
<br />
</p>
<p>
<strong>2) Activiteiten<br />
</strong>Niet van toepassing </p>
<p>
<br />
<strong>3) Planning</strong>
<br />
<em>De commissie wordt gevraagd de planning (met daarin ook opgenomen openstaande moties, toezeggingen <br />en rekenkameraanbevelingen) te bespreken met betrekking tot het tijdpad, de betrokkenheid van de <br />commissie en eventuele aanvullende activiteiten ter voorbereiding op de onderwerpen die op de planning <br />staan.</em>
</p>
<p>
<br />
<u>Toelichting:</u>
<br />De planning is geactualiseerd naar aanleiding van de vergadering van commissie Duurzame Ontwikkeling <br />d.d. 23 januari 2019 en de PS-vergadering van 30 januari 2019.</p>
</text-pre>

Uitgelicht

Zoeken