Statencommissie Duurzame Ontwikkeling 9 januari 2019 - woensdag 09 januari 2019

Orgaan:
Statencommissie-Duurzame Ontwikkeling
Locatie:
Provinciehuis Zuid-Holland, in de Landschapszaal
Datum:
woensdag 09 januari 2019
Aanvang:
10:00 uur
Eindtijd:
12:30  uur
Contactpersoon:
Dhr. de Jongh
Telefoon:
070 441 65 85
E-mail:
rr.de.jongh@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

Niet van toepassing

2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)

a. Mededelingen

b. Vaststelling van de agenda

c. Spreekrecht
Belangstellenden die gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken bij één van de
agendapunten dienen dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te melden bij de commissiegriffier.
Dit kan telefonisch: 070- 441 6585 of per e-mail: rr.de.jongh@pzh.nl

De behandeling van agendapunt 5a "Voortgang warmtedossier" zal al dan niet achter gesloten deuren
plaatsvinden. Indien de commissie besluit om achter gesloten deuren te vergaderen, dan kan in
overeenstemming met artikel 24, lid 2d van het Reglement van Orde niet op dit agendapunt worden
ingesproken.

3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Niet van toepassing

4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Niet van toepassing

5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Voortgang Warmtedossier(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouders: gedeputeerde Weber (Energie) en gedeputeerde Baljeu (Financiën)

  Toelichting:
  De behandeling van dit agendapunt zal al dan niet achter gesloten deuren plaatsvinden. In
  overeenstemming met artikel 24, lid 2d van het Reglement van Orde kan op dit agendapunt niet
  worden ingesproken.

  Stukken
  1. Statenvoorstel bekrachtiging geheimhouding (6)
  2. Statenvoorstel Bestuursovereenkomst LoO
6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken