Commissie Onderzoek Rekening 15 februari 2017 - woensdag 15 februari 2017

Orgaan:
Statencommissie-Onderzoek van de Rekening (COR)
Locatie:
Weidezaal
Datum:
woensdag 15 februari 2017
Aanvang:
17:30 uur
Eindtijd:
18:45  uur
Contactpersoon:
Ingrid van Mulligen
Telefoon:
070-4418161
E-mail:
i.van.mulligen@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering

Sub-agendapunten

 1. Opening en mededelingen

 2. Besluitenlijst vorige vergadering

  Voorstel:
  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 30 november 2016 vaststellen.

  Stukken
  1. Concept - besluitenlijst procedurevergadering COR 30-11-2016
 3. Ingekomen stukken

  (-) Brief van Gedeputeerde Van der Sande over Adviesrapport inzake de risicomethodiek
  Conform toezegging in de procedurevergadering ontvangt de commissie het adviesrapport inzake de risicomethodiek. Dit rapport is opgesteld door Deloitte Financial Advisory Services. In het rapport geven zij een advies over de risicomethodiek ten aanzien van deelnemingen, die de provincie Zuid-Holland kan toepassen om weerstandsvermogen in te schatten. De nadruk wordt gelegd op deelneming Innovation Quarter. Daarnaast heeft Deloitte ook geadviseerd over deelnemingen ROM-D en Energie Innovatiefonds (EIF - in oprichting).
  Voorstel: betrekking bij de bespreking over verbonden partijen en revolverende fondsen (zie agendapunt 5a).

  (1-3) Normenkader rechtmatigheid 2016
  Het Normenkader wordt jaarlijks geactualiseerd en vastgesteld ten behoeve van de jaarlijkse rechtmatigheidscontrole door de accountant. De wijzigingen van de actualisatie 2016 zijn beperkt gebleven tot het verwijderen van vervallen regelgeving, aanpassen van bestaande en toevoegen van nieuwe regelgeving.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (4-6) Concern interne controleplan 2017
  Het Concern Interne Controleplan 2017 geeft weer op welke wijze de interne controle binnen de provincie is georganiseerd en welke interne controles in 2017 worden uitgevoerd. De belangrijkste doelstelling van deze interne controles is om een uitspraak te doen over de financiële getrouwheid en rechtmatigheid van de binnen de processen uitgevoerde handelingen.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  Stukken
  1. GS brief Normenkader rechtmatigheid 2016
  2. GS brief Normenkader rechtmatigheid 2016_ Normenkader rechtmatigheid 2016
  3. GS brief Normenkader rechtmatigheid 2016_Normenkader rechtmatigheid 2016 was-wordt
  4. Concern interne controleplan 2017
  5. Concern interne controleplan 2017_GS-brief
  6. Concern interne controleplan 2017_Jaarplanning
 4. Planning

  Voorstel:
  De planning vaststellen.

  Stukken
  1. Planning COR
 5. Sluiting procedurevergadering

2.

Opening overlegvergadering

3.

Verslag vorige vergadering

Sub-agendapunten

 1. Verslag Commissie Onderzoek Rekening 30 november 2016

  Voorstel:
  Het verslag vaststellen.

  Stukken
  1. Concept-verslag COR 30-11-2016
4.

Besluitenlijst vorige vergadering

Sub-agendapunten

 1. Besluitenlijst Commissie Onderzoek Rekening 30 november 2016

  Voorstel:
  Het besluitenlijst vaststellen.

  Stukken
  1. Concept - besluitenlijst overlegvergadering COR 30-11-2016
5.

Bespreekstukken

Sub-agendapunten

 1. Bespreking over verbonden partijen en revolverende fondsen

  Portefeuillehouder: Van der Sande

  Toelichting:
  Zoals is besloten in de procedurevergadering van 30 november 2016 zal er aan de hand van een presentatie van de accountant Deloitte van gedachten gewisseld worden over verbonden partijen en revolverende fondsen. In de vergadering zal de accountant de commissie informeren over het aantal en de verschillende vormen van verbonden partijen in de provincie Zuid-Holland, de veranderende regelgeving, de verschillende sturingsmodellen, risico's en specifieke aandachtspunten.

  Bij de bespreking kan betrokken worden het Adviesrapport inzake de risicomethodiek (zie bijlage 1). Dit rapport is opgesteld door Deloitte Financial Advisory Services. In dit rapport geven zij een advies over de risicomethodiek ten aanzien van deelnemingen, die de provincie Zuid-Holland kan toepassen om weerstandsvermogen in te schatten. De nadruk wordt gelegd op deelneming Innovation Quarter. Daarnaast heeft Deloitte ook geadviseerd over deelnemingen ROM-D en Energie Innovatiefonds (EIF - in oprichting).

  Stukken
  1. Brief van Gedeputeerde Van der Sande over Adviesrapport inzake de risicomethodiek
 2. Terugkoppeling door de accountant over tweede interim-controle

  Toelichting:
  Op 30 november jl. heeft de accountant Deloitte aan de commissie de resultaten gepresenteerd van de eerste interim-controle met betrekking tot de jaarrekening 2016. Ter vergadering zal de accountant een terugkoppeling geven over de stand van zaken van de tweede interim-controle.

6.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken