Regionaal economisch beleid

<text-pre>
<p>
<u>Portefeuillehouder:</u> Bom-Lemstra.</p>
<p>
<u>Toelichting:</u>
<br />Conform het besluit van de commissie in de procedurevergadering van 13 januari 2016 informeert gedeputeerde Bom-Lemstra de commissie over het vigerende economisch beleid, een aantal lopende trajecten en de visie op regionale economie die daaraan ten grondslag ligt. U wordt gevraagd met het college van gedachten te wisselen over het regionaal economische beleid en eventueel aandachtspunten mee te geven voor het vervolg. Conform afspraken uit verschillende procedurevergaderingen kunt u bij de discussie betrekken de documenten m.b.t. de toekomst van de bestuurlijke samenwerking in de Zuidvleugel, de City Deal Roadmap next economy en de GS brief inzake integrale aanpak transitie naar een Bio-based economie.</p>
</text-pre>

Uitgelicht

Zoeken