Bijeenkomst MER Duinpolderweg 6 december 2017 - woensdag 06 december 2017

Orgaan:
Statencommissie-Verkeer en Milieu(VenM)
Locatie:
Landschapszaal
Datum:
woensdag 06 december 2017
Aanvang:
09:00 uur
Eindtijd:
12:00  uur
Contactpersoon:
Bram Duizer
Telefoon:
070-4416494
E-mail:
bm.duizer@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

Niet van toepassing.

2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)

Niet van toepassing.

3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Niet van toepassing.

4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Niet van toepassing.

5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Milieueffectrapportage Duinpolderweg(Agendapunt ingeklapt)

  09.00 - circa 09.45 uur
  Een (ambtelijke) technische toelichting op de milieueffectrapportage (MER) Duinpolderweg.
  Statenleden zijn daarna in de gelegenheid technische vragen te stellen.

  09.45 - circa 12.00 uur
  Een gesprek tussen de fracties en gedeputeerde Vermeulen over de rapporten MER Duinpolderweg.
  Voor het gesprek gelden de spelregels die op 29 november in de commissie Verkeer en Milieu aan de orde zijn geweest.

  Stukken
  1. Brief gedeputeerde Vermeulen over Duinpolderweg Planstudie-MER toezending onderzoeksrapportages
  2. Lijst bijlagen bij aanbiedingsbrief Gedeputeerde Vermeulen aan PS
  3. 20171110 Samenvatting Planstudie Duinpolderweg Final
  4. 20171110 Hoofdrapport MER Duinpolderweg Final
  5. 20171027 Gevoeligheidsanalyses Duinpolderweg Final
  6. 20171027 Deelrapport Verkeer Duinpolderweg Final
  7. 20171027 Deelrapport Leefmilieu Duinpolderweg Final
  8. 20171027 Deelrapport Leefmilieu Duinpolderweg Final Bijlage 1
  9. 20171027 Deelrapport Leefmilieu Duinpolderweg Final Bijlage 2
  10. 20171027 Deelrapport Natuur Duinpolderweg Final
  11. 20171027 Deelrapport Ruimtelijke Kwaliteit Duinpolderweg Final
  12. 20171027 Deelrapport Bodem en Water Duinpolderweg Final
  13. 20171027 Economische effectrapportage Duinpolderweg Final
  14. 20171027 Deelrapport Maatschappelijke kosten batenanalyse Duinpolderweg Final
  15. 20171110 Deelrapport Landbouw Final
  16. 20171027 Deelrapport Landbouw Final Bijlage 1 Kaart Bollenstreek
  17. 20171027 Deelrapport Landbouw Final Bijlage 2 Kaart Haarlemmermeer
  18. 20171027 Ontwerpnotitie Duinpolderweg Final
  19. 20171027-DR009-F1_0 Variant Midden
  20. 20171027-DR010-F1_0 Variant Zuid
  21. 20171027-DR008-F1_0 Hillegomse Zienswijze Noord
  22. 20171027-DR005-F1_0 Variant Parel 2_0
  23. 20171027-DR003-F1_0 Nieuwe N206
  24. 20171027-DR001-F1_0 NOG Beter 2_0
  25. 20171027-DR002-F1_0 NOG Beter 2_0 Rijnsburg
  26. 20171027-DR006-F1_0-Hillegomse Zienswijze Zuid
  27. 20171027-DR007-F1_0 Variant Midden stroomweg
  28. 20171027 Dwarsprofieltekening Duinpolderweg Final
6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken