Werkgroep Europa agenda 9 januari 2019 - woensdag 09 januari 2019

Orgaan:
Werkgroep Europa
Locatie:
Uiterwaardenzaal
Datum:
woensdag 09 januari 2019
Aanvang:
14:00 uur
Eindtijd:
16:00  uur
Contactpersoon:
mw. L. Buzugbe/ mw. N.C.Engel
Telefoon:
070-4418136
E-mail:
statengriffie@pzh.nl
Terug

Direct naar

1.

Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

a. Opening

b. Mededelingen

- Gedeputeerde Vermeulen zal vanwege andere verplichtingen om 14:30 uur aansluiten.

c. Vaststellen van de agenda

2.

Verslag(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Concept-besluitenlijst van de vergadering van 3 oktober 2018(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel: de besluitenlijst vaststellen.

  Stukken
  1. besluitenlijst werkgroep Europa 3 oktober 2018
3.

Bespreekpunten(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Voorbeschouwing Europaforum 15 januari in Utrecht, thema "Gezonde Lucht".(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: gedeputeerde Baljeu

  Toelichting:

  Op uw verzoek wordt de werkgroep geïnformeerd door de heer J.C. Spapens en een provinciale expert over het thema Gezonde Lucht. Het thema gezonde lucht is het onderwerp van het Europaforum op 15 januari 2019 in Utrecht. Bijgesloten vindt u ter voorbereiding op dit onderwerp 1) een reactie van de provincies via het IPO op de fitness check luchtkwaliteit en 2) een speech van Rik Jansen tijdens een bijeenkomst in Lille in september 2018 over wat de Provincie doet op het gebied van luchtkwaliteit (geeft goed beeld van hoe we inzetten en hoe we daarover in Europa communiceren).  Stukken
  1. 08529RKi Fitness check ambient air quality Directive Nederlands_pdf
  2. Microsoft Word - speech Lille_pdf
 2. Corridorweek en Eurodelta(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: gedeputeerde Vermeulen

  Toelichting:

  Toelichting door gedeputeerde n.a.v. de Corridorweek en Eurodelta.

 3. Evaluatie/vooruitblik werkgroep Europa(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: mw. Bonnevits, voorzitter werkgroep Europa

  Toelichting

  Op verzoek van de werkgroep heeft de griffie een concept-overdrachtsdocument voorbereid. U wordt verzocht om, indien nodig, uw wensen en suggesties ter verbetering aan te dragen. Het wordt op prijs gesteld als u uw wensen en suggesties voor de bespreking aan de griffie mailt (nc.engel@pzh.nl) , zodat iedereen in de werkgroep hiervan een kopie kan krijgen.

  Stukken
  1. Werkgroep Europa - overdrachtsdocument_pdf
4.

Stukken ter kennisname(Agendapunt ingeklapt)

5.

Rondvraag en Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken