Digitaal vergaderen

Myra van den Bremer

De Statencommissies vergaderen vanaf 8 april digitaal


Provincie Zuid-Holland start vanaf 8 april met digitale commissievergaderingen. De commissies komen niet fysiek bij elkaar maar vergaderen met behulp van Microsoft Teams. 

Via staten.zuid-holland.nl/ kunnen de belangstellenden de vergaderingen rechtstreeks en integraal volgen. Ook het inspreekrecht blijft bestaan. Insprekers kunnen zich als gebruikelijk tot 48 uur van te voren aanmelden bij de commissiegriffier. De contactgegevens van de commissiegriffier staan op de agenda van de betreffende vergadering. Die kunt u in de kalender vinden. De insprekers worden als deelnemer aan de vergadering toegevoegd zodat zij digitaal kunnen inspreken of zij kunnen hun bijdrage schriftelijk indienen bij de commissiegriffier. 

De agenda's van de commissievergaderingen beperken zich tot de meest urgente onderwerpen. Dit betekent dat bij bijna alle overlegvergaderingen in april alleen de eerste begrotingswijziging van 2020 wordt besproken. 

De procedurevergadering wordt zoveel mogelijk schriftelijk afgehandeld. Ter vergadering zullen alleen die onderwerpen aan bod komen die afwijken van de voorstellen op de agenda. 

Uitgelicht

Zoeken