Vinger aan de pols bij ontwikkelingen kust

Fleur de Groot

De commissie vergaderde woensdag 5 april over de stand van zaken rond de waarden- en ontwikkelingskader voor de Zuid-Hollandse kust De vergadering is na te zien via de webcast https://zuid-holland.notubiz.nl/

De commissie was in grote lijnen zeer tevreden over de behandelvoorstellen bij de moties die GroenLinks had ingediend. Wat betreft de uitkomst van de hoorzitting bij Kijkduin wordt de commissie graag zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Zorgen heeft de commissie wel over de ontwikkelingen rond de kust bij Hoek van Holland. Ook ziet de commissie de kust als een mooie eerste module om te gebruiken in het te ontwikkelen omgevingsbeleid.

De PvdA opperde om een maatschappelijk debat te organiseren met de inwoners van Zuid-Holland over wat zij zien als culturele en mentale kwaliteit van de kust. Juist de inwoners moeten volgens hen betrokken worden in het netwerk. Het idee werd breed omarmd en voor het concept strategische visie kust in de commissie wordt besproken wordt een maatschappelijk debat georganiseerd.

50PLUS, SGP&Christen-Unie, SP en Partij voor de Dieren. maakten zich zorgen over de kaders. Voor deze fracties moet meer duidelijkheid komen waar wel en niet gebouwd kan worden langs de kust. Deze fracties zijn zeer beducht op “ verassingen “ zoals bij Hoek van Holland en Kijkduin.

Uitgelicht

Zoeken