April 2018

 • Omgevingsbeleid, samenwerking rond maatschappelijke opgaven en statiegeldalliantie 25 juni 2018

  logo pzh Provinciale Staten hebben op 28 maart de ambitienotitie omgevingsbeleid aangenomen. Daarnaast bespraken ze het Interbestuurlijk Programma, een samenwerking binnen de overheid rondom maatschappelijke opgaven. Ook deelname aan de statiegeldalliantie was onderwerp van gesprek.

 • Commissie Verkeer en Milieu woensdag 4 april 29 maart 2018

  industrie klein Commissie Verkeer en Milieu start woensdag om 14.00 uur . Op de agenda staat het Uitvoeringsbesluit HOV/ R-net DAV buscorridors, Versterken Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving en rapportages incidenten Shell en Esso en de Achtste voortgangsrapportage luchtkwaliteit in Zuid-Holland. De vergadering is te volgen via de webcast https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/

 • Commissie Ruimte en Leefomgeving 29 maart 2018

  Groene Hart klein Commissie Ruimte en Leefomgeving start woensdag om 19.00 uur . Op de agenda staat de stand van zaken herontwikkeling voormalig vliegkamp Valkenburg, discussienota kantoren en de Notitie Perspectief Groene Hart 2040 in relatie tot beleid Groene Hart-provincies. De vergadering is te volgen via de webcast https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/

 • Commissie Verkeer en Milieu vergaderde woensdag 4 april 05 april 2018

  busbaanklein Commissie Verkeer en Milieu vergaderde woensdag over het Uitvoeringsbesluit HOV/ R-net DAV buscorridors, Versterken Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving en rapportages incidenten Shell en Esso. De vergadering is terug te zien via de webcast https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/

 • Vergadering Commissie Ruimte en Leefomgeving 05 april 2018

  bedrijventerrein De commissie Ruimte en Leefomgeving vergaderde woensdag over de stand van zaken herontwikkeling voormalig vliegkamp Valkenburg, discussienota kantoren en de Notitie Perspectief Groene Hart 2040 in relatie tot beleid Groene Hart-provincies. De vergadering is terug te zien via de webcast https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/

 • Project Oranjebonnen, Natuur Netwerk Nederland en Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit in commissie Duurzame Ontwikkeling 09 april 2018

  logo pzh De commissie Duurzame Ontwikkeling spreekt op 11 april over het Project Oranjebonnen, Versnelling van de realisatie van Natuur Netwerk Nederland en de toekomst van de Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit. Commissievoorzitter Marischa Kip opent de vergadering om 14.00 uur. U kunt de vergadering rechtstreeks en achteraf volgen via de webcast.

 • Groeiagenda Drechtsteden en herbestemming leegstaande monumenten in commissie Bestuur en Middelen 10 april 2018

  logo pzh De commissie Bestuur en Middelen spreekt op 11 april over de uitwerking van de Groeiagenda Drechtsteden en over herbestemming van leegstaande monumenten. Commissievoorzitter Rense Weide opent de vergadering om 19.00 uur. U kunt de vergadering rechtstreeks en achteraf volgen via de webcast.

 • Vierde netwerkbijeenkomst visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving 24 april 2018

  vierde netwerkbijeenkomst Groen De commissie Duurzame Ontwikkeling organiseerde op 11 april een vierde bijeenkomst over de visie Rijk Groenblauwe Leefomgeving.

 • Project Oranjebonnen, Natuur Netwerk Nederland en Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit in commissie Duurzame Ontwikkeling 13 april 2018

  logo pzh Op 11 april stonden het project Oranjebonnen, versnelling van de realisatie van Natuur Netwerk Nederland en de toekomst van de Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit op de agenda van de commissie Duurzame Ontwikkeling.

 • Subsidie Slag bij Vlaardingen, groeiagenda Drechtsteden en Warmtebedrijf Rotterdam besproken in commissie Bestuur en Middelen 13 april 2018

  logo pzh Op woensdag 11 april 2018 vergaderde de statencommissie Bestuur en Middelen onder meer over subsidie voor de festiviteiten rond de Slag bij Vlaardingen, de groeiagenda Drechtsteden en het Warmtebedrijf Rotterdam.

 • Onze krachtige kust 24 april 2018

  okk_banner_960x576 Zuid-Holland zet zich in voor een veilige en aantrekkelijke kust en streeft daarbij naar een goede balans tussen natuur, recreatie en economie. Voor de ontwikkeling van de Strategische Agenda Kust wil de provincie graag uw mening horen.

 • Vergadering Provinciale Staten 25 april 2018 27 april 2018

  N207 groot Op woensdag 25 april 2018 vergaderden Provinciale Staten o.a. over het uitvoeringsbesluit N207 Zuid, de Gaswinning in Zuid-Holland, mondelinge vragen van GroenLinks over Chemours en een motie vreemd aan de orde van de dag met als titel 'Zuid-Holland Regenboogprovincie'. U kunt de vergadering terugzien via https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/provinciezh/20180425_1

Zoeken