Groeiagenda Drechtsteden en herbestemming leegstaande monumenten in commissie Bestuur en Middelen

Liesbeth Buzugbe

De commissie Bestuur en Middelen spreekt op 11 april over de uitwerking van de Groeiagenda Drechtsteden en over herbestemming van leegstaande monumenten. Commissievoorzitter Rense Weide opent de vergadering om 19.00 uur. U kunt de vergadering rechtstreeks en achteraf volgen via de webcast.

De commissie Bestuur en Middelen spreekt op 11 april  over de uitwerking van de Groeiagenda Drechtsteden en over herbestemming van leegstaande monumenten. Commissievoorzitter Rense Weide opent de vergadering om 19.00 uur. U kunt de vergadering rechtstreeks en achteraf volgen via de webcast.

 

Groeiagenda Drechtsteden

De commissie zal met de Gedeputeerde van gedachten te wisselen over de voortgang van de uitvoering van het bestuursakkoord Drechtsteden. In 2016 heeft de provincie met het Drechtstedenbestuur een bestuursakkoord gesloten met daarin elf afspraken voor de domeinen economie, energie, wonen, bereikbaarheid en ruimte. Op basis van dit akkoord wordt gewerkt aan met investeringsagenda, ook wel Groeiagenda genoemd.

 

Herbestemming leegstaande monumenten

In 2017 hebben Provinciale Staten de moties “Vereenvoudiging van procedures bij herbestemming ten behoeve van woningen en appartementen” en “Versnelling van herbestemming van erfgoed in Zuid-Holland” aangenomen. Naar aanleiding hiervan bespreekt de commissie de voorstellen van Gedeputeerde Staten stellen om vier instrumenten in te zetten: planologisch kader, out-of-the-box voorstellen, kennis en netwerken en subsidie.

 

De volledige agenda en bijbehorende stukken kun u hier lezen.

Uitgelicht

Zoeken