Vierde netwerkbijeenkomst visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving

Liesbeth Buzugbe

De commissie Duurzame Ontwikkeling organiseerde op 11 april een vierde bijeenkomst over de visie Rijk Groenblauwe Leefomgeving.

Deelnemers vanuit onder meer de agrarische sector, terrreineigenaren en –beheerders, de recreatiesector, natuur en milieu organisaties overheden, gaven Statenleden uit de commissie Duurzame Ontwikkeling hun mening over werkversie van de visie. Op 13 juni adviseert de commissie  Provinciale Staten over het vrijgeven voor ter inzagelegging en op 27 juni staat dit onderwerp geagendeerd voor Provinciale Staten. In het najaar van 2018 bespreekt de commissie de definitieve versie van de Visie waarna Provinciale Staten een besluit nemen. 

Uitgelicht

Zoeken