Onze krachtige kust

Fleur de Groot

Zuid-Holland zet zich in voor een veilige en aantrekkelijke kust en streeft daarbij naar een goede balans tussen natuur, recreatie en economie. Voor de ontwikkeling van de Strategische Agenda Kust wil de provincie graag uw mening horen.

Deel het met ons door 3 korte vragen te beantwoorden via http://www.zuid-holland.nl/onzekrachtigekust/ 

Voordat een strategische agenda voor de kust wordt vastgesteld, wil Provinciale Staten (het provincieparlement) ook met u in gesprek op de kustdag.  U kunt zich aanmelden via https://www.pzhevents.nl/onzekrachtigekust/ voor de Kustdag op woensdag 20 juni 2018 voor de locatie Katwijk, Hoek van Holland of Den Haag. 5 september bespreekt de commissie Ruimte en Leefomgeving van Provinciale Staten de uitkomsten. Vervolgens stellen Gedeputeerde Staten de Strategische Agenda Kust op.

Uitgelicht

Zoeken