November 2016

 • 28 november 2016

  Hoorzitting VRM De commissie Ruimte en Leefomgeving vergaderde woensdag 23 november over onder meer de actualisering 2016 van deVisie Ruimte en Mobiliteit (VRM)

 • 24 november 2016

  rlrklein De commissie vergaderde woensdag 23 november over onder meer de Rijnlandroute, veerdienst Maassluis-Rozenburg, MIRT onderzoek bereikbaarheid Rotterdam-Den Haag en het Bermbeleid. De vergadering is terug te zien via de webcast https://zuid-holland.notubiz.nl/

 • 17 november 2016

  rlrklein De commissie vergadert woensdag 23 november van 10.00 tot 18.00 uur. Op de agenda staat onder meer de Rijnlandroute, veerdienst Maassluis-Rozenburg, MIRT onderzoek bereikbaarheid Rotterdam-Den Haag en het Bermbeleid. De vergadering is te volgen via de webcast https://zuid-holland.notubiz.nl/

 • 17 november 2016

  greenport westland-oostland De commissie Ruimte en Leefomgeving vergadert woensdag 23 november van 19.00 tot 22.00 uur. Op de agenda staat onder meer de actualisering 2016 VRM, tuinbouwcluster, verkenning overslagpunt Sluiseiland en het perspectief Groene Hart.

 • 14 november 2016

  caravanstalling Op woensdag 16 november 2016 organiseren Provinciale Staten een hoorzitting over de actualisering van de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) 2016. De hoorzitting vindt plaats van 13.20 tot 16.30 uur in het Provinciehuis De zitting is openbaar, geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om de hoorzitting als toehoorder bij te wonen.

 • 09 november 2016

  Afbeelding nieuwsbericht 4 Op woensdag 9 november 2016 vergaderen Provinciale Staten. Zij besluiten dan onder mee over de Nieuwe Wet natuurbescherming en Burgerinitiatief Stop de hobbyjacht, Beleidskader Openbaar Vervoer Drechtsteden/Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en de begroting 2017. U kunt de vergadering zowel rechtstreeks als achteraf op internettelevisie volgen. Ga hiervoor naar de Webcast bovenaan deze pagina.

 • 03 november 2016

  geld 2 De commissie Bestuur en Middelen besprak op 2 november onder meer de begroting 2017 en het bestuursakkoord met Alphen aan den Rijn, Regio Midden-Holland en Woerden.

 • 03 november 2016

  fazant De commissie Duurzame Ontwikkeling sprak op 2 november onder meer over de verordeningen in het kader van de Wet natuurbescherming en het burgerinitiatief “Stop de hobbyjacht”. Ook stonden de subsidieprogramma’s groen op de agenda.

 • 10 november 2016

  geld 2 Provinciale Staten vergaderden 9 november over onder andere de Wet natuurbescherming, de OV-concessie Drechtsteden-Alblasserwaard-Vijheerenlanden en de begroting. Tijdens de vergadering werden vele moties en amendementen ingediend.
  Bekijk de vergadering via de webcast bovenaan de pagina.

 • 23 november 2016

  industrie Op 30 november vergadert de commissie Duurzame Ontwikkeling. Op de agenda staat onder meer het Meerjarenprogramma Uitvoeringsprogramma Groen 2016-2019. De voorzitter Marischa Kip opent de vergadering om 14.00 uur. U kunt de vergadering zowel rechtstreeks als achteraf bekijken via de webcast knop bovenaan deze pagina.

 • 23 november 2016

  molen Op 30 november vergadert de commissie Bestuur en Middelen onder meer over het subsidieplafond voor erfgoedlijnen en de herindeling van Vijfheerenlanden. De commissievoorzitter Rense Weide zal de vergadering openen om 19.00 uur. De vergadering is zowel rechtstreeks als achteraf te volgen via de webcast.

Zoeken