augustus 2016

 • 01 september 2016

  bedrijventerrein De commissie vergaderde woensdagavond onder andere over de Ladder voor duurzame verstedelijking, het regionaal economisch beleid, het Subsidieplafond subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen en greenportlocaties en Citydeal binnenstedelijk bouwen.

 • 05 september 2016

  industrie klein De commissie Verkeer en Milieu vergaderde woensdag 31 augustus over bodemdaling, de zesde voortgangsrapportage luchtkwaliteit in Zuid-Holland en de uitvoeringsagenda ‘ samen verder fietsen’ .

 • 01 september 2016

  energietransitie De commissie Duurzame Ontwikkeling vergadert op 7 september over Buijtenland van Rhoon, Inpassingsplan Windpark Korendijk, Beleidsagenda Energietransitie en revolverend energiefonds en Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2017.
  De PVV heeft een agenderingsverzoek gedaan voor "exotische dieren". Het doel is om te bespreken hoe de provinciale steun aan de lobby tegen het houden van exotische dieren concreet kan worden ingevuld.
  In verband met het aantal en de aard van de onderwerpen vangt de vergadering aan om 9.30 uur.

 • 24 augustus 2016

  duinpolderweg SIS De Statenleden van Noord- en Zuid-Holland bieden op 16 september betrokken inwoners de gelegenheid om in te spreken over de inrichting van de onderzoeken ten behoeve van de Milieueffectrapportage (MER) voor het project Duinpolderweg.

 • 25 augustus 2016

  fietspad De commissie vergadert woensdag 24 augustus van 14.00 tot 17.00 uur. Op de agenda staat onder meer het programma bodemdaling, de zesde voortgangsrapportage luchtkwaliteit in Zuid-Holland en de uitvoeringsagenda samen verder fietsen.

 • 29 augustus 2016

  bedrijventerrein De commissie vergadert woensdag 24 augustus van 19.00 uur tot 22.00 uur. Op de agenda staat onder meer de Ladder voor duurzame verstedelijking, het regionaal economisch beleid, de Subsidieplafond subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen en greenportlocaties, Citydeal binnenstedelijk bouwen en toerisme en recreatie in Zuid-Holland.

 • 25 augustus 2016

  tiengemeten2 Op 24 augustus brachten leden van de commissie Duurzame Ontwikkeling zowel een werkbezoek aan Meijendel als aan de landschapstafels Haringvliet en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Dit ter voorbereiding van de commissievergaderingen in september.

Zoeken