Commissie Duurzame Ontwikkeling wil brede inventarisatie toegankelijkheid natuur- en recreatiegebieden

Liesbeth Buzugbe

De commissie Duurzame Ontwikkeling sprak op 12 april over de toegankelijkheid van natuur en recreatiegebieden. Voorafgaand hieraan kwam Carbidschieten in Rockanje kort aan de orde.

Toegankelijkheid natuurgebieden
Op 12 april vergaderde de commissie Duurzame ontwikkeling over toegankelijkheid van natuur- en recreatiegebieden. Dit naar aanleiding van een eerder agenderingsverzoek van de VVD om te spreken over de toegankelijkheid van natuur- en recreatiegebieden.

De VVD pleitte er voor de opbrengst van de inventarisatie via een kaart op internet te ontsluiten voor bezoekers van natuur en recreatiegebieden. Ook de toegankelijkheid voor fluister- en zeilboten zou volgens haar in de inventarisatie meegenomen moeten worden. De PvdA vroeg de gedeputeerde ook organisaties voor fietsers en wandelaars mee te nemen in de inventarisatie van behoeften. De SGP & ChristenUnie en GroenLinks stelden dat gebruikersorganisaties geraadpleegd moeten worden en D66 gaf aan benieuwd te zijn naar de mening van het Zuid-Hollands Landschap en Staatsbeheer.

Een ander punt dat aan de orde kwam was in hoeverre kwetsbare natuur opengesteld kan worden. Met name GroenLinks, de Partij voor de Dieren en de SP stelden hier vragen bij. D66 vatte het als volgt samen: beschermen en beleven van de gebieden moet voorop staan en in mindere mate benutten. Dit in tegenstelling tot de PVV die vindt dat natuur en recreatiegebieden zo breed mogelijk benut moeten worden.

De PvdA merkte op zeker bereid te zijn om extra provinciale middelen te investeren in de verbetering van toegankelijkheid  van de gebieden, maar dat ze zich niet zou kunnen vinden in een dekking van de kosten uit het potje decentralisatie natuur. De Partij voor de Dieren opperde dat dekking uit budgetten voor verkeer en mobiliteit beter zou zijn. 

Voor de zomer ronden Gedeputeerde Staten de inventarisatie af. Daarna komt het onderwerp terug in de commissie.

 

Carbidschieten in Rockanje
De heren Compter en van Oorschot spraken namens resp. de Vereniging Verontruste Burgers van Voorne en de direct omwonenden in Voorne in over carbid schieten in het Natura 2000 stiltegebied in Rockanje. Zij pleitten voor een verbod om carbid te mogen schieten. De commissie besloot het onderwerp carbid schieten en de rol en standpunten van de provincie hierbij te agenderen voor de commissievergadering van  17 mei.

Uitgelicht

Zoeken