Ontwikkelingen BAR-regio en regio Voorne-Putten op agenda commissie Bestuur en Middelen

Liesbeth Buzugbe

De commissie Bestuur en Middelen bespreekt op 12 april de ontwikkelingen in de samenwerking Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk en de ontwikkelingen in Voorne-Putten. Commissievoorzitter Rense Weide opent de vergadering om 19.00 uur. De commissievergadering kan ook bekeken worden via internettelevisie.

BAR samenwerking
De heer Van Belzen, burgemeester van Barendrecht en de heer Bravenboer, voorzitter van de Directieraad van de BAR-organisatie, zullen tijdens de vergadering ingaan op de stand van zaken van de BAR-samenwerking, waarbij zowel aandacht zal zijn voor de ambtelijke organisatie en samenwerking als de bestuurlijke samenwerking.

Voorne-Putten
De commissie bespreekt de ontwikkelingen in Voorne-Putten en de conceptreactie van Gedeputeerde Staten op een brief van de Stichting Hoornse Hoofden, die pleiten voor een grenscorrectie van Oudenhoorn. De Stichting Hoornse Hoofden, die bestaat uit mensen uit het verenigingsleven van Oudenhoorn, wil dat Oudenhoorn door middel van een grenscorrectie bij gemeente Hellevoetsluis wordt gevoegd.


Inwoners uit de BAR regio en uit Voorne Putten kunnen gebruik maken van het inspreekrecht, om voorafgaand aan bespreking van het agendapunt hun standpunt kenbaar te maken aan de commissieleden. Insprekers moeten zich voor maandag 10 april 19.00 uur aanmelden bij e.pieters@pzh.nl.
De volledige agenda en bijbehorende stukken kunt u hier vinden

Uitgelicht

Zoeken