Laatste vergadering Provinciale Staten 2018

Fleur de Groot

Op woensdag 19 december 2018 vergaderen Provinciale Staten over het Uitvoeringsbesluit N211 Wippolderlaan en Werkwijze planbeoordeling en voorstellen over informatievoorziening n.a.v. locatie Zwethof. U kunt de vergadering volgen op: https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/provinciezh/20181114_1

Uitvoeringsbesluit N211 Wippolderlaan
Het uitvoeringsbesluit N211 Wippolderlaan is nodig om te kunnen starten met de aanleg van een verdiepte ligging van de N211 bij de aansluiting N222 Veilingroute / Wateringveldseweg en met een verhoogde ligging van de aansluiting Laan van Wateringse Veld.

Werkwijze planbeoordeling en voorstellen over informatievoorziening n.a.v. locatie Zwethof
In de Statenvergadering van 19 september 2018 heeft een bespreking plaatsgevonden over het voorstel om de woningbouwlocatie Zwethof in de gemeente Zoeterwoude op te nemen op de 3 hectare-kaart in de Visie ruimte en mobiliteit. Dit voorstel is door Provinciale Staten niet gehonoreerd. Provinciale Staten hebben aan Gedeputeerde Staten verzocht om een voorstel aan Provinciale Staten aan te bieden waarin afdoende maatregelen staan om herhaling van de situatie zoals Zwethof te voorkomen.

Uitgelicht

Zoeken