werkbezoek commissie Duurzame Ontwikkeling aan agrarische sector

Liesbeth Buzugbe

De Statencommissie Duurzame Ontwikkeling is op 23 mei 2018 op uitnodiging van LTO-Noord werkbezoek gegaan naar een vleeskuikenbedrijf in Waddinxveen en een melkveehouderij in Bodegraven.

De eigenaar van het vleeskuikenbedrijf gaf de commissieleden als boodschap mee da aan dat de agrarische sector geholpen zou zijn als er vanuit de overheid soepeler en vlotter met de
verlening van omgevingsvergunningen wordt omgegaan. Bedrijven kunnen dan beter inspelen op marktontwikkelingen. Ook zouden de verschillende soorten stromen uit mestbewerking en mesterverwerking in de Nederlandse mestwetgeving toegepast kunnen worden. De agrarische sector kan zo worden ingezet als alternatief voor kunstmest. Als laatste zou de overheid meer transparant kunnen zijn.

Bij de melkveehouderij werden de Statenleden geïnformeerd over de toegepaste innovaties om de ammoniakuitstoot te reduceren, zoals een mestverwerkingssysteem in de stal en aanpassing van de samenstelling van het voer. Tenslotte werden Statenleden op de hoogte gesteld van de proef waarbij een tiental boeren innovatieve ideeën voor ammoniakreductie toepassen binnen hun bedrijf en hun ervaring delen met omliggende agrarische bedrijven.

 

agrisafari1

 

 

Uitgelicht

Zoeken