December 2014

  • 28 januari 2015

    rijnlandroute Provinciale Staten (PS) hebben het inpassingsplan RijnlandRoute vastgesteld.In grote lijnen waren de meeste fracties tevreden over het inpassingsplan, wel was er een aantal wensen over een betere inpassing van de weg.

Zoeken