Digitale vergadering van de Commissie KNM op 1 december om 14.00 uur

Fleur de Groot

De commissie KNM vergadert woensdag 1 december om 14.00 uur digitaal over het stikstofdossier met behulp van Microsoft Teams.
Via https://pzh.notubiz.nl/ kunnen belangstellenden de vergadering rechtstreeks en integraal volgen. Ook het inspreekrecht blijft bestaan.

Insprekers kunnen zich als gebruikelijk tot 30 november 12.00 uur aanmelden bij de commissiegriffier. De contactgegevens van de commissiegriffier staan op de agenda van de betreffende vergadering. Die kunt u in de kalender vinden. De insprekers worden als deelnemer aan de vergadering toegevoegd zodat zij digitaal kunnen inspreken of zij kunnen hun bijdrage schriftelijk indienen bij de commissiegriffier.

De procedurevergadering wordt zoveel mogelijk schriftelijk afgehandeld. Dit betekent dat Statenleden van tevoren bij de commissiegriffier doorgeven waarbij zij willen afwijken van de agenda. Ter vergadering zullen alleen die onderwerpen aan bod komen die afwijken van de voorstellen op de agenda.

Stikstofdossier

De commissie heeft in september 2021 besloten de onderdelen evaluatie en monitoring van de uitvoeringsagenda en de kritische depositiewaarde (vanuit de Monitor Leefomgeving) te bespreken. Gedeputeerde Staten heeft voor deze bespreking een voortgangsbrief aangeboden waarin een korte stand van zaken wordt gegeven over de landelijke ontwikkelingen van het stikstofdossier, monitoring, onderzoeken en gebiedsgerichte aanpak. In januari 2022 bespreekt de commissie de rapportage over de voortgang van het stikstofprogramma in 2021.

 

Uitgelicht

Zoeken