Statencommissie KNM vergadert op 4 december om 14.00 uur

Fleur de Groot

Op woensdag 4 december 2019 vergadert de commissie KNM. Op de agenda staat de ambitie luchtkwaliteit en begrenzing Natuur Netwerk Nederland van de Krimpenerwaard. De vergadering is te volgen op: https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/upcoming

Ambitie luchtkwaliteit en behandelvoorstel Motie 847


Provinciale staten vroeg in een eerdere vergadering om de tekst van het schone lunchtakkoord, zoals de staatssecretaris die voor ogen heeft, en het beleidsvoorstel luchtkwaliteit. De commissie spreekt in de komende commissievergadering  over de ambitie luchtkwaliteit en geeft voor de PS vergadering van 18 december a.s advies hierover.

Eerder  werd ook de motie 847 'Ambitie milieu en gezondheid' aangenomen. In deze motie hebben Provinciale Staten  aandacht gevraagd voor de ambitie ten aanzien van luchtkwaliteit, geluid, externe veiligheid, bodem- en waterkwaliteit. In een brief informeren GS de Staten over het  resultaat van de verkenning en bieden  inzicht in hetgeen de provincie al doet en kan bijdragen aan het beschermen en bevorderen van de gezonde leefomgeving in Zuid-Holland.

De commissie adviseert  PS of motie 847 'Ambitie milieu en gezondheid' al dan niet als afgehandeld te beschouwen.

Begrenzing Natuur Netwerk Nederland (NNN) van de Krimpenerwaard


De Statenleden zijn eerder geïnformeerd over de vaststelling van de wijziging van de begrenzing van het NatuurNetwerk Nederland (NNN) van de Krimpenerwaard in de Omgevingsverordening en de Omgevingsvisie Zuid-Holland. De fractie PvdD heeft  vervolgens om agendering gevraagd. De fractie wil graag in de commissie van gedachten wisselen over het indeuken en uitdeuken van het NNN gebied in de Krimpenerwaard.

Uitgelicht

Zoeken