De commissie Klimaat, Natuur en Milieu vergadert woensdag 17 februari om 14.00 uur

Fleur de Groot

De commissie Klimaat, Natuur en Milieu vergadert woensdag 17 februari om 14.00 uur digitaal over Stand van zaken Meeslouwerplas en het Behandelvoorstel motie 867 Geluidsbeperkende maatregelen Vlietland met behulp van Microsoft Teams.
Via https://pzh.notubiz.nl/ kunnen belangstellenden de vergadering rechtstreeks en integraal volgen. Ook het inspreekrecht blijft bestaan.

Insprekers kunnen zich als gebruikelijk tot 48 uur van te voren aanmelden bij de commissiegriffier. De contactgegevens van de commissiegriffier staan op de agenda van de betreffende vergadering. Die kunt u in de kalender vinden. De insprekers worden als deelnemer aan de vergadering toegevoegd zodat zij digitaal kunnen inspreken of zij kunnen hun bijdrage schriftelijk indienen bij de commissiegriffier.

De procedurevergadering wordt zoveel mogelijk schriftelijk afgehandeld. Dit betekent dat Statenleden van tevoren bij de commissiegriffier doorgeven waarbij zij willen afwijken van de agenda. Ter vergadering zullen alleen die onderwerpen aan bod komen die afwijken van de voorstellen op de agenda.

Stand van zaken Meeslouwerplas

De commissie heeft een brief ontvangen over de ontwikkelingen bij de Meeslouwerplas. In de commissie is op eerdere momenten gesproken over de Meeslouwerplas. In 2020 heeft de commissie Klimaat, Natuur en Milieu bij de Randstedelijke Rekenkamer het verzoek gedaan om onderzoek te doen naar de waterbodemkwaliteit van de Meeslouwerplas. De Randstedelijke Rekenkamer heeft dit verzoek voor een deel niet aanvaard omdat het verzoek in hoge mate niet in het expertisegebied van de Randstedelijke Rekenkamer ligt.

Gedeputeerde Koning heeft de commissie middels een brief geinformeerd over de ontwikkelingen in de Meeslouwerplas. In de commissie worden deze ontwikkelingen besproken.

Behandelvoorstel motie 867 Geluidsbeperkende maatregelen Vlietland

De motie over Geluidsbeperkende maatregelen Vlietland die begin 2019  werd aangenomen was bedoeld om geluidsoverlast, veroorzaakt door de snelweg A4, te beperken met een geluidswerende wal die langs de A4 geplaatst moet worden. De afgelopen twee jaar is er veel correspondentie geweest tussen de provincie Zuid-Holland en de belanghebbende gebiedspartijen over deze wal.

Inmiddels is er een akkoord tussen de belanghebbenden en de provincie over een te plaatsen geluidswal langs de A4. De commissie wordt gevraagd of de motie kan worden afgedaan.

 

Uitgelicht

Zoeken