Diverse thema’s over provinciale wegen in Commissievergadering Bereikbaarheid en Energie van 15 januari

Liesbeth Buzugbe

Op 15 januari vergadert de commissie Bereikbaarheid en Energie. Op de agenda staat onder meer de voortgangrapportage van aanleg van de Rijnlandroute, geluidsoverlast en opzichtige reclame-uitingen langs provinciale wegen. De commissievoorzitter René van Hemert opent de vergadering om 19.00. Geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd de vergadering bij te wonen of te volgen via de webcast.

Voortgangsrapportage RijnlandRoute

De RijnlandRoute is een nieuwe weg die ter hoogte van Leiden de A44 en A4 gaat verbinden. Sinds 2016 ontvangen Provinciale Staten van Gedeputeerde Staten twee maal per jaar een voortgangsrapportage. Op 15 januari worden beide voortgangsrapportages uit 2019 besproken.

In de voortgangsrapportage wordt onder meer aangegeven dat naar aanleiding van de grote bezwaren van gemeente Katwijk en haar inwoners tegen de tijdelijke verlegging van de N206. Gedeputeerde Staten hebben daarom besloten een onderzoek uit te voeren naar zuidelijke alternatieven voor een tijdelijke verlegging van de N206. Dit leidt wel tot een vertraging in het project, met bijbehorende forse vertragingskosten. Ook melden Gedeputeerde Staten onder meer dat de afbouw van de tunnel die deel uitmaakt van de Rijnlandroute langer gaat duren dan eerder was ingeschat.

 

Geluidsoverlast en opzichtige reclame-uitingen langs provinciale wegen

De commissie bespreekt het Actieplan Geluid Provinciale Wegen. De provincie wil het aantal personen dat geluidshinder heeft van de provinciale wegen verminderen.  Het Actieplan is de basis voor investeringen in maatregelen die de geluidbelasting en/of de ervaren geluidhinder reduceren van en om het provinciale wegennet. Daarnaast bespreekt de commissie op welke wijze opzichtige reclame-uitingen langs provinciale wegen geweerd kunnen worden.

Uitgelicht

Zoeken