Integrale commissie vergadert woensdag 15 januari om 10.00 uur

Fleur de Groot

Op woensdag 15 januari vergadert de Integrale Commissie over de Verzamelherziening Omgevingsbeleid. De vergadering is te volgen op: https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/upcoming

GS-brief over Verzamelherziening Omgevingsbeleid

De commissie bespreekt de ontwerp verzamelherziening omgevingsbeleid. De verzamelherziening bevat een bundeling van relatief kleine wijzigingen, enkele daarvan zijn beleidsinhoudelijk (bijvoorbeeld aanpassing van kaarten, werkingsgebieden).

De commissie kan aangeven  of het voorliggende ontwerp (na verwerking van de opmerkingen van de commissie) vrijgegeven kan worden voor de zienswijze periode van zes weken. Tegelijk kan de commissie aangeven of  n.a.v. ingediende zienswijzen een hoorzitting zou willen organiseren om de indieners van een zienswijze de gelegenheid te geven hun zienswijze aan de commissie toe te lichten.

Uitgelicht

Zoeken