Commissie Verkeer en Milieu vergaderde maandag 26 juni

Fleur de Groot

De commissie vergaderde over Onderzoeksrapporten PFOA en GenX in relatie tot bedrijven DuPont en Chemours. De vergadering is terug te zien via de webcast https://zuid-holland.notubiz.nl/

Onderzoeksrapporten PFOA en GenX in relatie tot bedrijven DuPont en Chemours
De commissie sprak gister over de resultaten van de verschillende onderzoeken en de door GS ingezette en aangekondigde vervolgacties.
De fracties waren over het algemeen tevreden over de manier waarop GS met de problematiek rond Chemours/DuPont omgaat. De rol die het bedrijf Chemours speelt vinden de fracties allemaal erg te wensen over laten. Ze hebben weinig vertrouwen dat het bedrijf nu wel maatschappelijk verantwoord gaat ondernemen. De Staten vroegen zich af wat de provincie eventueel meer zou kunnen doen met een kwaliteitsimpuls voor vergunningsverlening. D66 pleitte er voor om extra financiën in te zetten voor de omgevingsdiensten om zo meer te kunnen doen. Ook wilde ze samen met de SP en GroenLinks meer zicht op andere bedrijven die ook in die industrie werken. De Partij voor de Dieren zou graag zien dat gewerkt wordt vanuit het voorzorgsbeginsel. Hiermee wil de fractie dat eerst moet blijken dat een stof niet schadelijk is alvorens het gebruikt kan worden. Op dit moment mogen nieuwe stoffen gebruikt worden en pas als blijkt dat het gevaar kan opleveren word er ingegrepen. De SP en GroenLinks vonden dit een goed idee.
De PvdA en de PVV zouden graag zien dat er een breder gezondheidsonderzoek zou komen. Zij konden zich vinden in het voorstel van de inspreekster mw. De Cock van de Vrije Universiteit om een langdurig onderzoek te doen naar de gevolgen van PFOA.. Ze wil een breed onderzoek waarin ook kinderen worden meegenomen.
GroenLinks beraadt zich nog of de fractie in de PS vergadering van 28 juni een motie  over dit onderwerp indient.
 

Uitgelicht

Zoeken