Commissie Verkeer en Milieu vergadert over Onderzoeksrapporten PFOA en GenX in relatie tot bedrijven DuPont en Chemours

Fleur de Groot

De commissie vergadert maandag 26 juni om 20.00 uur over Onderzoeksrapporten PFOA en GenX in relatie tot bedrijven DuPont en Chemours De vergadering is te volgen via de webcast https://zuid-holland.notubiz.nl/

Onderzoeksrapporten PFOA en GenX in relatie tot bedrijven DuPont en Chemours
De commissieleden spreken vanavond met elkaar en de gedeputeerden over de resultaten van de verschillende onderzoeken en de door GS ingezette en aangekondigde vervolgacties. De commissie kan de gedeputeerden suggesties en aandachtspunten meegeven voor het vervolgproces.

De onderzoeken die in de commissievergadering  besproken worden zijn een aantal (vervolg)onderzoeksrapporten over PFOA en GenX met betrekking tot de bedrijven DuPont en Chemours beschikbaar gekomen. Het betreft onder andere:
1. Een steekproefonderzoek naar concentraties PFOA in bloedserum onder omwonenden, door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). (Zie bijlage bij onderstaande brief, agendapunt 5d-1.) Het RIVM doet drie aanbevelingen, die GS overnemen.
2. Rapporten van het RIVM en drinkwaterbedrijf Oasen, onder andere over PFOA in drinkwater en GenX stoffen. (Zie commissie Verkeer en Milieu 18 januari 2017, agendapunt 5a.) Een en ander heeft mede geleid tot de ambtshalve wijziging van de omgevingsvergunning van Chemours.
3. Archiefonderzoek emissiegegevens PFOA (lucht) in de periode 1970-1998 door TNO. (Zie commissie Verkeer en Milieu 18 januari 2017, agendapunt 5a.)
4. Bodemonderzoek bij de stortplaatsen Crayestein-West en Derde Merwedehaven, waar DuPont in het verleden kunstafval stortte. Hierbij zijn lage concentraties PFOA aangetroffen. (Zie commissie Verkeer en Milieu 23 november 2016, 1c-8.)
5. Onderzoek risicogrenswaarden PFOA in de bodem door het RIVM om een lokale interventiewaarde op te stellen voor PFOA in grond en grondwater. (Zie bijlage bij onderstaande brief, agendapunt 5d-3.)
6. Onderzoek naar de mogelijkheid van PFOA depositie op de bodem vanuit de lucht door Expertisecentrum PFAS. (Zie bijlage bij onderstaande brief, agendapunt 5d-3.)

Momenteel loopt daarnaast nog een extern archiefonderzoek om zo mogelijk beter inzicht te krijgen in de hoeveelheden en samenstelling van het in het verleden op de stortplaatsen Crayestein-West en Derde Merwedehaven door DuPont (nu Chemours) gestorte bedrijfsafval.
 

Uitgelicht

Zoeken