Eric Meurs benoemd als nieuwe griffier Provinciale Staten Zuid-Holland

Fleur de Groot

Op 28 juni is de heer E.W.K. (Eric) Meurs tijdens de Statenvergadering benoemd en beëdigd als nieuwe griffier van Provinciale Staten van Zuid-Holland.

 Op 1 oktober 2017 start de heer Meurs met zijn werkzaamheden voor de provincie Zuid-Holland.
Eric Meurs is geen onbekende in het griffiersvak. Zo was hij vanaf 2010 Raadsgriffier van de gemeente Vlaardingen en daarvoor van de gemeente Smallingerland.
 

Uitgelicht

Zoeken