Publieksbijeenkomst Holland Outlet Mall 21 juni

Fleur de Groot

Het Provincieparlement organiseert een publieksbijeenkomst Holland Outlet Mall
op: woensdag 21 juni 2017 van 19.00 tot 22.00 uur op het Provinciehuis in Den Haag.

Provinciale Staten krijgen veel reacties over het initiatief van de gemeente Zoetermeer voor het ontwikkelen van een Holland Outlet Mall (HOM). Niet alleen uit de gemeente
Zoetermeer komen reacties maar ook uit omliggende gemeenten.

Provinciale Staten willen als volksvertegenwoordigers graag luisteren naar de winkeliers, omwonenden, vastgoedeigenaren, brancheorganisaties en gemeenteraadsleden en overige belangstellenden.
Ook al heeft de provincie nog geen formele rol in het proces,willen Provinciale Staten belanghebbenden de mogelijkheid geven hun inzichten te delen.

Stand van zaken
De gemeenteraad van Zoetermeer heeft op 23 januari 2017 besloten tot een onderzoek
naar de verdere ontwikkeling van een HOM. Het HOM wordt volgens de plannen gevestigd
in het huidige Woonhart in Zoetermeer dat getransformeerd wordt naar een Factory Outlet
Center (FOC). Om dit mogelijk te maken, zal het bestemmingsplan door de gemeente
Zoetermeer aangepast moeten worden. Op dit moment is de gemeente Zoetermeer bezig
met de onderzoeksfase.

Als het (voorontwerp-) bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeente Zoetermeer, zal
de provincie een afweging maken of de beoogde ontwikkeling past in het provinciaal beleid.
Dit betreft onder andere het detailhandelsbeleid maar ook beleid over bereikbaarheid, leefbaarheid en
externe veiligheid.

Uitgelicht

Zoeken