Eerste stap naar nauwer contact Statenleden – Raadsleden Metropoolregio Rotterdam – Den Haag

Liesbeth Buzugbe

Samenwerking tussen de gemeenten van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) en met de provincie Zuid-Holland, dat was het onderwerp van gesprek tussen Raads- en Statenleden op 13 juni. Het bleek een eerste gesprek te zijn in een reeks van meerdere gesprekken die zullen volgen.

Één van de thema’s die aan bod kwam was verkeer en vervoer. Breed gedeeld werd het standpunt dat verbindingen niet moeten stoppen bij een gemeente of bij de MRDH grens. Ook kwamen onder andere de bereikbaarheid van de Tweede Maasvlakte, het belang van de Hoeks Lijn en het belang van een betere samenhang in het vervoersnet naar voren.

Duidelijk werd dat de invloed van de gemeenteraad op de MRDH per gemeente verschilt. De adviescommissies van de MRDH hebben onlangs wel een betere positie gekregen doordat zij nu ook input kunnen geven bij de beleidsvorming, zo gaven de raadsleden aan.

Een aantal Raadsleden wenste een grotere betrokkenheid van de provincie bij de economische opgaven. Door een betere samenwerking zouden hier meer kansen gegrepen kunnen worden.

Zowel bij Raads- als bij Statenleden bleek de wens te bestaan tot nauwere contacten. Voordat de Statencommissie Bestuur en Middelen dit jaar een gesprek met de gedeputeerde heeft over de voortgangsrapportage over de investeringsagenda, zal er een volgend gesprek plaatsvinden tussen raadsleden van de MRDH-gemeenten en de Statenleden. 

Uitgelicht

Zoeken