‘Maak geen karikatuur van debat over kust’

Fleur de Groot

Veel ideeën en zorgen op themadag Provinciale Staten

De Kustdag van Provinciale Staten trok woensdag 20 juni volle strandtenten in Katwijk, Hoek van Holland en Den Haag. Tientallen inwoners, ondernemers, actiegroepen en lokale politici deelden hun vragen en zorgen met Statenleden. Het gesprek ging van strandhuisjes en flats in Ouddorp tot fietspaden en vage procedures.

De provincie stelt een Strategische Agenda Kust op waarin ambities staan voor de toekomst. De themadag is gehouden om een beeld te krijgen van wat er leeft onder de bevolking over de ‘krachtige kust’. Daarvoor zijn eerder ook al onderzoeken verricht met vragen als ‘wat wilt u behouden, toevoegen of waarvan zou u minder willen zien’.

Katwijk
In Katwijk worden de Statenleden ontvangen door twee afgevaardigden van de gemeente Katwijk . Zij presenteren hun omgevingsvisie ‘zelfverzekerd in de regio’.
Er zijn kansen voor toerisme in de Uitwatering, de strandpaviljoens staan het hele jaar rond en de gemeente wil meer hotelaccomodatie (plus 200 bedden). Verder wordt nagedacht over een volgende fase in de kustverdediging. Door zeespiegelstijging zijn mogelijk eerder maatregelen nodig. De Statenleden wandelen over de dijk met parkeergarage.
In de strandtent komt al snel het hete hangijzer van deze dag aan de orde. De stichting Duinbehoud vindt het ‘onbegrijpelijk’ en ‘in strijd met alle afspraken’ dat de provincie de strandhuisjes in Kijkduin heeft toegestaan.  De betrouwbaarheid van de overheid wordt ter discussie gesteld. Statenleden leggen uit dat er geen andere weg openstond na een verloren beroep bij de Raad van State. Het was ‘met pijn in ‘t hart’, zei een van hen. Ook leggen de Statenleden uit dat de inzet van de provincie niet gericht is op het bouwen van extra strandhuisjes. Er zijn nog meer zorgpunten in Katwijk. Een spreker van de lokale CDA noemt de verstedelijking en de bouw van 5000 woningen op Valkenburg als voorbeeld van de toenemende recreatie aan de kust. Sommige deelnemers zijn uit een andere regio gekomen, om te vertellen wat hen dwars zit. De ‘groene raad’ uit Ouddorp is bang dat er hoge flats op de duinen zullen verrijzen. ,,Wat is de rol van de provincie als het fout gaat met de gemeente?” De kust blijkt een plek te zijn waar economische- en natuurbelangen vaak tegenover elkaar staan. Een ondernemer roept op om eens positief te denken over strandtenten. Waarop een Scheveninger verzucht dat hij ‘omkomt in ellende door het geluid’.

Hoek van Holland
In Hoek van Holland staat een grote delegatie klaar van de gemeente Rotterdam. ,,Sinds wanneer is het hier van Rotterdam?”, opent een projectleider met een quizvraag. Het goede antwoord is 1914. De man wijst naar de grond: ,,hier komt in 2021 de metro uit Rotterdam aan. We zijn hier in het station.” Een artist impression ervan is afgedrukt op een nieuwe folder. Vijf pijlers van de vierseizoenenbadplaats zijn: badplaats (‘uniek met uitzicht op de Maasvlakte’, 2000 bedden erbij), natuur en landschap, militaire geschiedenis, ingenieurskunst en bereikbaarheid. De wandeling voert langs strandhuizen van twee lagen, verhuurd door Landal. 60 Procent verhuurd aan Duitsers.
In de strandtent melden zich weer sprekers uit Ouddorp. Meer dan 2000 gezinnen hebben een petitie getekend tegen bebouwing aan de kust, maar de gemeente zou er niets mee doen. Een wethouder ontkent dat en verwijst naar een ‘democratisch proces’. Een andere spreker klaagt erover dat er ‘geen enkele veilige oversteekplaats voor fietsers’ is. De Statenleden zeggen toe een werkbezoek aan het gebied te brengen.
Een delegatie van de werkgroep Bescherm de Westlandse Kust prijst aan de ene kant de zorgvuldige inspraakprocedure van hun gemeente maar maakt zich tegelijkertijd zorgen over de Kustvisie die nog steeds niet is vastgesteld door de gemeenteraad. De vraag rijst dan ook: wat wordt er eigenlijk met de inbreng van de inwoners gedaan?
Een adviseur ruimtelijke kwaliteit daagt de politici uit om wat uit te zoomen. Ook de gebieden achter de kust moeten bekeken worden; ‘de extra longen’ noemt hij die. Hij organiseerde fietstochten en legde die vast op film (mooikust.nl). ,,Maak geen karikatuur van het debat over de kust”, geeft hij de politici mee.

Den Haag
In de Haagse wijk Duindorp ontvangt een ambtenaar de delegatie voor de laatste stop van de Kustdag. ,,Welkom in de enige stad aan zee”, zegt hij. Den Haag heeft de plannen voor strand en duinen verwerkt in een aantal nota’s die hij uitreikt. De Statenleden lopen door het Westduinpark naar een fietspad dat met provinciale steun is aangelegd. Een paddenstoel geeft aan dat het van hier 18 km is naar Hoek van Holland en 19 km naar Katwijk. ,,We staan dus mooi in het midden”, zegt een Statenlid.
Ook de derde strandtent van de dag stroomt vol bezoekers. De opzet is hier wat anders: er worden groepjes gemaakt aan zes tafels. De voorzitter van de stichting Nieuw-Holland, een innovatieplatform voor de Zuid-Hollandse kust schuift ook aan. ,,De Zandmotor was het begin, maar daarna bleef het stil. We moeten een stap verder, er is daarvoor veel steun.”
Aan een tafel ontspint zich een stevig debat over het hete hangijzer van de dag, de strandhuisjes in Kijkduin. ,,Ik hoor positieve geluiden van mijn klanten”, zegt een strandtenthouder. ,,Ik vind het verschrikkelijk, je ziet de duinen niet meer. Het is zo zonde, de hele kustbeleving is weg.” Ze worden het niet eens, dat is duidelijk.
,,Het wordt steeds drukker, ook al mountainbikers op het strand”, klinkt elders in de zaal. ,,Met elkaar om tafel gaan is belangrijk. De overheid moet duidelijkheid bieden”, is een aanbeveling van een van de tafels.
Buiten genieten strandgasten van de lentezon en vlak voor de kust zeilen schepen voorbij.

Tips van deelnemers Kustdag 20 juni
• Neem het woord ‘sportief’ op in de plannen voor de kust.
• Zet op rij wat de kwaliteiten zijn. Welke topwaarden willen we behouden?
• Het gebied achter de kust, ‘de extra longen’, opnemen in de strategische agenda.
• De reddingsbrigade vraagt om aandacht voor veiligheid recreanten.
• Betere fietsverbindingen naar kustgebieden op Goeree-Overflakkee.
• Meer handhaving tegen voetgangers op fietspaden.
• Racefietsen weren van de paden door de duinen.
• Een tram langs de stranden als de Lijn in België, want die is erg populair.
• Bouwwerken op strand alleen tijdelijk toestaan.
• Instellen van zones voor overlast.
• Positiever denken over strandtenthouders (geen polarisatie).
• Strandtenten hele jaar rond goed voor milieu: zonnepanelen en minder bouwverkeer.
• Geen natuurgebieden verbinden vanwege verspreiding van teken.


Vervolg
De resultaten van de gesprekken op de kustdag en onderzoeken worden besproken door de Statencommissie Ruimte en Leefomgeving op 5 september, 19.00 uur.
Meer info op www.zuid-holland.nl/onzekrachtigekust

 

Uitgelicht

Zoeken