Vragen deelnemers Verantwoordingsdag door Gedeputeerde Staten beantwoord

Liesbeth Buzugbe

Op 23 mei 2018 kwamen rond de 70 inwoners uit Zuid-Holland naar het provinciehuis om te onderzoeken of de provincie de doelen die ze heeft gesteld, in 2017 heeft gehaald. Ze formuleerden verschillende vragen die Provinciale Staten vervolgens in de vorm van schriftelijke vragen hebben gesteld aan Gedeputeerde Staten. Lees verder voor de beantwoording door Gedeputeerde Staten.

Klik hier om de vragen (nummers 3402-3411) die gesteld zijn door de deelnemers van de Verantwoordingsdag en de beantwoording door Gedeputeerde Staten te lezen.

Klik hier om de film van de Verantwoordingsdag te bekijken.

Uitgelicht

Zoeken