Maart 2018

 • 06 maart 2018

  logo pzh Commissie Verkeer en Milieu start woensdag om 14.00 uur . Op de agenda staat de Voortgang programma Hoogwaardig Openbaar Vervoer/ R-net en de ambitie omgevingsbeleid. De vergadering is te volgen via de webcast https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/

 • 06 maart 2018

  woonvisie Commissie Ruimte en Leefomgeving start woensdag om 19.00 uur . Op de agenda staat o.a. de geactualiseerde regionale woonvisies Drechtsteden en Goeree-Overflakkee . De vergadering is te volgen via de webcast https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/

 • 08 maart 2018

  vrouwenontbijt 2018 In het kader van Internationale Vrouwendag (8 maart) hebben Statenleden Mirjam Nelisse (VVD) en Carla van Viegen (Partij voor de Dieren) op 7 maart een ontbijtbijeenkomst georganiseerd in het Provinciehuis. Het doel van de bijeenkomst was aandacht te vragen voor de participatie van vrouwen, onder andere in het openbaar bestuur.

 • 07 maart 2018

  Midden-Delfland De commissie Duurzame Ontwikkeling bespreekt op 14 maart het ambitiedocument omgevingsbeleid. Commissievoorzitter Marischa Kip opent de vergadering om 9.30 uur. U kunt de vergadering rechtstreeks en achteraf bekijken via de webcast.

 • 08 maart 2018

  busbaanklein Commissie Verkeer en Milieu vergaderde woensdag over de Voortgang programma Hoogwaardig Openbaar Vervoer/ R-net en de ambitie omgevingsbeleid. De vergadering is terug te zien via de webcast https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/

 • 15 maart 2018

  bieslandse%2520bos_0009_JPG Provincie Zuid-Holland ontwikkelt een nieuw omgevingsbeleid. In dat kader besprak de commissie Duurzame Ontwikkeling de door Gedeputeerde Staten voorgestelde ambities en opgaven die raakvlakken hebben met de thema’s Groen en Energie en de wijze waarop Zuid-Holland aan deze opgaven wil bijdragen.

 • 21 maart 2018

  logo pzh Op woensdag 28 maart bespreken Provinciale Staten de afspraken met ander overheden over de aanpak van grote maatschappelijke opgaven (het Interbestuurlijk Programma) en de ambities in het omgevingsbeleid. Commissaris van de Koning Jaap Smit opent de vergadering om 10.00 uur. U kunt de vergadering zowel rechtstreeks als achteraf bekijken via de webcast.

Zoeken