Ambities omgevingsbeleid in commissie Duurzame Ontwikkeling

Liesbeth Buzugbe

De commissie Duurzame Ontwikkeling bespreekt op 14 maart het ambitiedocument omgevingsbeleid. Commissievoorzitter Marischa Kip opent de vergadering om 9.30 uur. U kunt de vergadering rechtstreeks en achteraf bekijken via de webcast.

Provincie Zuid-Holland ontwikkelt een nieuw omgevingsbeleid. In dat kader bespreekt de commissie Duurzame Ontwikkeling de door Gedeputeerde Staten voorgestelde ambities en opgaven en de wijze waarop Zuid-Holland aan deze opgaven wil bijdragen. Ook bespreekt de commissie de beleidsproducten die Gedeputeerde Staten nog deze periode in het kader van de vernieuwing van het omgevingsbeleid aan Provinciale Staten willen voorleggen.

De agenda en bijbehorende stukken kunt u hier bekijken.
 

Uitgelicht

Zoeken