Commissie Ruimte en Leefomgeving spreekt over de geactualiseerde woonvisies

Fleur de Groot

Commissie Ruimte en Leefomgeving start woensdag om 19.00 uur . Op de agenda staat o.a. de geactualiseerde regionale woonvisies Drechtsteden en Goeree-Overflakkee . De vergadering is te volgen via de webcast https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/

Geactualiseerde regionale woonvisies Drechtsteden en Goeree-Overflakkee
In 2011 hebben de provincies een regierol gekregen op het gebied van woningbouwprogrammering. De provincie Zuid-Holland heeft vanaf dat jaar ingezet op regionale woonvisies. Met een regionale woonvisie zorgen gemeenten voor een regionale onderbouwing en een kwantitatieve en kwalitatieve afstemming van hun woningbouwprogramma. De actualisatie van de regionale woonvisies vindt eens in de drie jaar plaats, waarna vervolgens jaarlijks het woningbouwprogramma wordt geactualiseerd.
In de commissie wordt over de woonvisies van de regio’s Drechtsteden en Goeree-Overflakkee gesproken. Daarnaast bespreekt de commissie de stand van zaken met betrekking tot de regio's Holland Rijnland en Midden-Holland en de Regio Rotterdam waarvan GS vorig jaar de woonvisie deels heeft aanvaard.

Ambitie omgevingsbeleid
Provincie Zuid-Holland ontwikkelt een nieuw omgevingsbeleid. In dat kader bespreekt de commissie Ruimte en Leefomgeving door Gedeputeerde Staten voorgestelde ambities en opgaven en de wijze waarop Zuid-Holland aan deze opgaven wil bijdragen. Ook bespreekt de commissie de beleidsproducten die Gedeputeerde Staten nog deze periode in het kader van de vernieuwing van het omgevingsbeleid aan Provinciale Staten willen voorleggen.

 

Uitgelicht

Zoeken