R-net en Ambitie omgevingsbeleid in de commissie Verkeer en Milieu

Fleur de Groot

Commissie Verkeer en Milieu vergaderde woensdag over de Voortgang programma Hoogwaardig Openbaar Vervoer/ R-net en de ambitie omgevingsbeleid. De vergadering is terug te zien via de webcast https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/

Voortgang programma Hoogwaardig Openbaar Vervoer/ R-net

Provinciale Staten besloten in 2013 R-net te introduceren op zeven buscorridors en twee treincorridors. GS geven in de voortgang aan dat de corridors die inmiddels in gebruik zijn genomen (Leiden-Zoetermeer en Rotterdam-Dirksland) een aanzienlijke groei in het aantal reizigers laten zien. Verder staat in de voortgang de ontwikkelingen op de andere corridors zoals de introductie van R-net op de spoorcorridor Alphen aan den Rijn-Gouda.

De SP, als initiatiefnemer voor deze bespreking, wilde graag meer inzicht in wat de veranderingen hebben opgeleverd. De fijnmazigheid van het Openbaar Vervoer lijkt minder te zijn geworden. Daar tegen over zijn er meer snellere verbindingen met minder haltes. De vraag van de SP is of dat ook is zoals dat in 2013 was afgesproken en hoe tevreden zijn we daar nu na 5 jaar eigenlijk mee. Om die discussie goed te voeren lijkt een evaluatie een goed idee op basis van meer informatie in een breder integraler stuk. Bij deze conclusie konden de meeste fracties zich goed aansluiten. Afgesproken is dat de verschillende fracties vooraf aangeven welke informatiebehoefte zij nog hebben.

Ambitie omgevingsbeleid

Provincie Zuid-Holland ontwikkelt een nieuw omgevingsbeleid. In dat kader besprak de commissie Verkeer en Milieu de voorgestelde ambities en opgaven en de wijze waarop Zuid-Holland aan deze opgaven wil bijdragen. De ambities ‘Naar een klimaatbestendige Delta’  en ‘Best bereikbare provincie’ kwamen in deze vergadering aan de orde.

Wat betreft de klimaatbestendige Delta vroegen de commissieleden vooral wat meer aandacht voor  gezondheid en veiligheid. Wat betreft veiligheid werd ook sterk gekeken naar de milieu kant er van en kwam het onderwerp luchtkwaliteit aan de orde.

Bij de ambitie “best bereikbare provincie” werd aandacht gevraagd voor de fietsinfrastructuur.  Meerdere fracties zettenvraagtekens bij de wens voor uitbreiding van duurzame luchtvaartverkeer. Graag zouden ze wat betreft participatie al een aantal concrete vormen zien bij mobiliteit hoe met burgerparticipatie omgegaan kan worden en wat de rol van PS daar in kan zijn.
De meeste fracties waren tevreden dat duurzaamheid goed naar voren kwam in beide ambities. Wel vonden de fracties het nog wat vaag geformuleerd en is het nog moeilijk in te schatten wat er nu echt van de ambitie overblijft.Het CDA sprak van het gevaar van een papieren tijger en riep op om het om te zetten

Uitgelicht

Zoeken