55 Statenleden geïnstalleerd

Liesbeth Buzugbe

Op 28 maart zijn de 55 nieuw verkozen Statenleden van Provinciale Staten van Zuid-Holland geïnstalleerd. Zij legden allen de eed of verklaring en belofte af.

FvD en DENK zijn nieuwkomers in Provinciale Staten. Commissaris van de Koning Jaap Smit: “Het is misschien nog iets te vroeg om te zeggen, maar het lijken in Nederland historische verkiezingen te zijn geweest.  Hier in Zuid-Holland is FvD in één klap de grootste partij geworden. Zo’n entree als nieuwe partij is in onze provincie sinds 1946 niet voortgekomen.”

Jaap Smit gaf aan dat er een enorme verantwoordelijkheid ligt op de schouders van de Statenleden. “U bent als collectief verantwoordelijk voor het beeld dat mensen van de provinciale politiek krijgen”. Belangrijke thema’s waar de provicie de komende jaren voor staat zijn de woningbehoefte, energievernieuwing, bereikbaarheid en economie.  “Waar ik voor wil pleiten is dat u met elkaar stevige debatten voert, maar graag wel op feiten en inhoud en niet op de man of de vrouw” , aldus de Commissaris van de Koning.

Na de beëdiging keken de fracties terug op de verkiezingen en blikten ze vooruit op de komende vier jaar.

DENK diende een motie in om in het vervolg de Nederlandse vlag een prominente plek te geven in de Statenzaal van de provincie Zuid-Holland, zodat het rood, wit en blauw geassocieerd kan worden als een gemeenschappelijk symbool van alle Nederlanders en bewoners in deze mooie provincie, ongeacht hun achtergrond. Besloten werd om de motie aan te houden en hier een volgende keer over te stemmen.

 

De vergadering van Provinciale Staten kunt u terugkijken via de webcast..

 

groepsfoto PS 2019

Uitgelicht

Zoeken