Aanpak informateur Hans Wiegel

Liesbeth Buzugbe

Op 1 april startte Hans Wiegel, informateur van provincie Zuid-Holland, met een eerste kennismaking met alle fractievoorzitters. Daarna lichtte hij het informatieproces toe.

Informateur Hans Wiegel zal op 1 en 2 april de individuele fractievoorzitters spreken. Volgens hem moeten de twee grootste fracties in Zuid-Holland  FvD en de VVD elk met twee gedeputeerden deel nemen aan het college van Gedeputeerde Staten. Kern van zijn aanpak zijn samenwerking, elkaar wat gunnen en vooral onderling vertrouwen. 

De volledig tekst van Hans Wiegel staat in bijgevoegd document.

 

 

Uitgelicht

Zoeken