Afscheid 36 vertrekkende Statenleden

Liesbeth Buzugbe

Provinciale Staten namen op 27 maart afscheid van 36 Statenleden. De Commissaris van de Koning Jaap Smit blikte terug op de Statenperiode 2015-2019 en sprak alle vertrekkende Statenleden persoonlijk toe. Drie van hen, Ron Hillebrand (PvdA), Marijke van Dobben de Bruijn (VVD) en Tiemen Brill (VVD), ontvingen een Koninklijke Onderscheiding voor hun jarenlange inzet.

“Door de nu vertrekkende Provinciale Staten is veel werk verzet en daarmee een fundament gelegd voor de komende periode, die ongetwijfeld ook weer bijzonder interessant zal worden. Ik prijs mij gelukkig dat ik als commissaris vier volle jaren uw voorzitter heb mogen en kunnen zijn. Met genoegen en waardering heb ik gezien hoe betrokken alle Statenleden hun taak hebben verricht, hoe de argumenten over en weer gingen en hoe uiteindelijk de besluiten zijn genomen”, aldus Jaap Smit.

Op 28 maart worden de 55 nieuw gekozen Statenleden geïnstalleerd.

Uitgelicht

Zoeken