Alle vergaderingen en activiteiten van PS geannuleerd tot en met 1 april 2020 vanwege Coronavirus

Liesbeth Buzugbe

Commissaris van de Koning Jaap Smit heeft besloten alle vergaderingen, werkgroepen, technische sessies en werkbezoeken tot en met 1 april 2020 te annuleren. Dit besluit is genomen naar aanleiding van de strengere maatregelen die de RIVM en het kabinet hebben aangekondigd om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

In zijn brief aan de leden van Provinciale Staten, schrijft commissaris van de Koning Jaap Smit het volgende:

"Gisteren hebben het RIVM en het kabinet nieuwe, strengere maatregelen aangekondigd om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Aanleiding daarvoor is dat het aantal besmettingen waarvan de oorzaak niet te herleiden is, toeneemt. De maatregelen die nu zijn
aangekondigd, staan op de website van de Rijksoverheid.

In dat kader heb ik, na consultatie van alle fractie- en groepsvoorzitters, besloten om voor de komende twee weken alle bijeenkomsten in Provinciale Staten-verband te annuleren (dus: alle vergaderingen, werkgroepen, technische sessies en werkbezoeken tot en met 1 april 2020).

Dit voorstel gaat verder dan de maatregelen die zijn genomen door het kabinet. Honderd personen of meer zijn er immers doorgaans niet aanwezig bij de bijeenkomsten van de Staten en de Statencommissies. Echter, op deze wijze dragen Provinciale Staten maximaal bij aan het
minimaliseren van de risico’s op verspreiding van het coronavirus. Dat is het belangrijkste argument.
Individuele Statenleden worden op deze manier ook lastige dilemma’s bespaard, over wel of niet deelnemen aan bijeenkomsten, over wel of niet verplaatsen per OV, et cetera. Ondersteunende diensten op het provinciehuis zijn stilgelegd - het bedrijfsrestaurant is gesloten, provinciaal personeel is verzocht vanuit huis te werken. Als twee weken niet wordt vergaderd, hoeft ondersteunend personeel ook niet in de positie te worden gebracht van deze richtlijnen af te wijken.

Het lijkt er verder op dat breed in Nederland vergelijkbaar wordt besloten. De meeste provincies neigen naar deze maatregelen of hebben er al toe besloten. Hetzelfde geldt voor de Eerste Kamer en veel gemeenteraden.

De stagnatie van de besluitvorming lijkt te overzien. De lopende commissieronde kan niet worden afgemaakt, waarmee het voor de hand ligt de PS-vergadering van 1 april 2020 eveneens te annuleren. Een aantal Statenbesluiten zal hierdoor met enige vertraging worden genomen (de
volgende Statenvergadering staat gepland voor 22 april a.s.). Dit geeft wellicht wat ongemak maar lijkt geen al te grote problemen te geven.

Ik reken op uw begrip voor dit besluit."

Uitgelicht

Zoeken