Integrale commissie vergadert woensdag 11 maart om 10.00 uur

Fleur de Groot

Op woensdag 11 maart vergadert de Integrale Commissie over de motie Invoeringsplan Omgevingswet. De vergadering is te volgen op: https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/upcoming

Motie invoeringsplan omgevingswet

In de PS vergadering van 18 december 2019 is motie “invoeringsplan Omgevingswet” aangenomen. De motie verzoekt het college in het eerste kwartaal van 2020 een integraal invoeringsplan Omgevingswet voor de provincie Zuid-Holland aan de Staten aan te bieden. De integrale commissie spreekt over het behandelvoorstel dat door GS hiervoor is geleverd.

Brief van GS inzake Geactualiseerde Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid voorjaar 2020

De Lange termijn agenda omgevingsbeleid is een dynamisch document dat periodiek op de agenda van Provinciale Staten staat. De integrale commissie bespreekt  woensdag de voorgestelde wijzigingen in de LTA Omgevingsbeleid en adviseert over bespreking in de Provinciale Statenvergadering van 1 april.

Uitgelicht

Zoeken